Vi søker småbarnsfamilier til spennende forskningsprosjekt om småbarns imitasjon i ulike sosiale sammenhenger

Hvem kan delta? Alle foreldre med barn som bor i Norge i alderen 17 til 19 måneder. Både infomøte og imitasjonstesten foregår på Zoom, og deltakelse krever ikke fysisk oppmøte i Tromsø.

Hva innebærer deltakelse?  Et infomøte med kun forelder (30 min), å lage et enkelt testobjekt etter en videooppskrift (5 min) og imitasjonstesten med barnet (10 min). Alt planlegges til en tid som passer våre deltakere. Alle som deltar vil i forkant motta et infoskriv med samtykkeerklæring og informasjon om personvern.

Meld din interesse her!
Har du spørsmål eller ønsker å melde din interesse kan du kontakte stipendiat Solveig Flatebø: solveig.flatebo@uit.no

Forskningsgruppen for barns utvikling, Institutt for psykologi ved Det helsevitenskapelige fakultet.  

 

 Foto: Mostphotos

Småbarns imitasjon i ulike sosiale kontekster
Forstår småbarn at smarttelefoner forstyrrer kommunikasjon? I dette prosjektet undersøker vi barns forståelse av smarttelefonforstyrrelser via imitasjonsatferd. Barnet deltar i en imitasjonstest og får se en video av en eksperimentator som gjør ulike handlinger med et testobjekt, og får etterpå selv leke med det samme testobjektet.

Målgruppe: Ansatte, Studenter
Studiested: Tromsø
Ansvarlig: Elin Svendsen
Opprettet: 14.01.21 11:27
Sist oppdatert: 14.01.21 13:27