Delta i forskningsprosjektet "Hverdagen til studenter og ansatte ved UiT" / Participate in a research project which aims to learn more about students' and staff's everyday life at UiT

Vi ønsker å invitere deg til å delta i et forskningsprosjekt som har som mål å lære mer om studentenes og ansattes hverdag på UiT. Vi ønsker å invitere alle studenter og ansatte ved UiT til å delta. Å høre om din hverdag på UiT er viktig for oss for vårt pågående arbeid med å forbedre studie- og arbeidsmiljøet på UiT.
Følg denne lenken for å lese mer og delta i spørreundersøkelsen!

Prosjektet er et samarbeid mellom prosjektet Prestige, forskere ved Institutt for psykologi og Institutt for matematikk og statistikk.

We would like to invite you to participate in a research project which aims to learn more about students' and staff's everyday life at UiT. We invite all students and staff at UiT to participate. Receiving your thoughts your everyday life at UiT is important to us for our continued work to improve the study- and work environment at UiT.

Please follow this link to learn more and to participate!

The research is a cooperation between the Prestige Project, researchers from the Department of Psychology, and the Department of Mathematics and Statistics. Omtale spørreundersøkelse for ansatte og studenter ved UiT

Målgruppe: Studenter
Ansvarlig: Sarah Martiny
Opprettet: 12.01.21 14:35