Teste digitalt hjelpemiddel mot tannbehandlingsangst

Hei!

Vi er to tannlegestudenter som skriver masteroppgave om et digitalt hjelpemiddel for tannbehandlingsangst. Vi ønsker å undersøke om en slik intervensjon kan redusere tannbehandlingsangst og om den kan øke mestringstro tilknyttet tannbehandling og det daglige tannstellet.

Vi ønsker deltakere i alderen 18-60 til vårt prosjekt, som innebærer å teste et digitalt hjelpemiddel og svare på spørreskjema både knyttet til nettsiden og om tannbehandlingsangst. Gjennomførelsen skal være fullført i løpet to uker. 

Hver deltager får 2 kinobilletter som takk for deltakelsen. 

Hvis dette høres interessant ut, kontakt oss på mtr032@uit.no

 

Mvh,

Marianne Stoltenberg Tryggestad og Sigrid Sofia S. Martinussen

Masterstudenter ved Odontologi, UiT

Målgruppe: Ansatte, Studenter
Studiested: Harstad
Opprettet: 23.11.20 12:31