Muntlig eksamen i Zoom / Oral examination in Zoom

Skal du ha muntlig eksamen i Zoom? Bruk nettsiden https://uit.no/eksamen/art?p_document_id=678367. Her finner du veiledning i form av både video og skrift. 

Lykke til med eksamen!


Do you have questions about oral exam in Zoom? Go to https://en.uit.no/exams/art?p_document_id=681671 to learn how you can prepare yourself.

Best of luck with your examination!

Målgruppe: Studenter
Ansvarlig: Maria Myklestad
Opprettet: 17.11.20 11:00