UiT i Alta følger anbefalingene

UiT campus Alta gjennomfører nå anbefalte tiltak mot spredning av koronaviruset. Vi er i dialog med lokale smittevernmyndigheter om tiltak ved UiT – Campus Alta. Vi følger opp de tiltakene som ble iverksatt fra 5. november. Smittevern-myndighetene anser at dette er tilstrekkelig, utover dette er det de nasjonale retningslinjene som gjelder.
Den lokale beredskapsgruppen ved UiT i Alta gjennomførte sist uke en øvelse for å være best mulig forberedt, dersom det skulle oppstå smitte ved campus Alta.
Status ved campus Alta oppsummeres slik av leder for campusadministrasjonen i Alta, Rune Sundelin:
• Det er svært lite fysisk undervisning som gjenstår. Instituttene rapporterer inn i løpet av dagen til LBG (lokal beredskapsgruppe) den fysiske undervisningen som gjenstår.
• Det rapporteres om lite folk på campus.
• Fokus på at det er ledere tilstede på alle avdelingene de neste dagene og at man overvåker etterlevelsen av anbefalingene for smitteverntiltakene.
• Vi har studenter som er innkalt til testing.
• Ingen studenter eller ansatte bekreftet smittet så langt vi kjenner til.
De viktigste tiltakene som ble innført er:
• Ansatte med arbeidsoppgaver som kan utføres hjemmefra, oppfordres til økt bruk av hjemmekontor. Ledere skal påse at en økt andel av de ansatte jobber hjemmefra.
• Arbeidsmøter o.l. skal som hovedregel avholdes digitalt.
• Arbeidsreiser som ikke ansees som strengt nødvendige, avlyses.
• Studenter og ansatte anbefales å unngå bruk av kollektivtrafikk.
I linken nedenfor finner dere alle tiltakene som UiT har satt i verk, etter Regjeringens nye smittevernbestemmelser i samband med koronapandemien:
Målgruppe: Ansatte, Studenter
Studiested: Alta
Ansvarlig: Magne Kveseth
Opprettet: 11.11.20 09:08
Sist oppdatert: 11.11.20 09:13