Karakterbegrunnelse via Studentweb / Explanation of grade via Studentweb

Karakterbegrunnelse via Studentweb fra og med 16. november

Studentene ved UiT Norges arktiske universitet får endelig en standardisert måte å be om karakterbegrunnelse på. Fra og med 16. november skal studenter ved UiT Norges arktiske universitet be om begrunnelse for karakter via Studentweb.

Fremgangsmåten er beskrevet på våre nettsider


Explanation of grade via Studentweb from November 16th 

Students at UiT - the Arctic University of Norway will finally have a standardized way to ask for explanation. From November 16th all explanations are asked for via the Studentweb.

A description of how to ask for explanation is available on our web page.

Målgruppe: Studenter
Ansvarlig: Maria Myklestad
Opprettet: 10.11.20 14:36
Sist oppdatert: 13.11.20 10:38