Stud-ENT - fra forskning til forretningside

Student eller nyutdannet?

Søk om inntil 1 million kroner til å utvikle din forretningside.

Idèen må bygge på kunnskap du har fått gjennom studiet ditt.

Studenter på master-, profesjons- og ph.d.nivå kan søke, samt uteksaminerte inntil 12 måneder etter avsluttet grad.

Søknadsfrist 17 mars 2021

 

Mer informasjon

https://www.forskningsradet.no/student/

 

Kontaktperson UiT er Mette Ravn Midtgard,  776 25241     mette.r.midtgard@uit.no 

Gratis rådgivning hos Norinnova     www.norinnova.no/student

Målgruppe: Ansatte, Studenter
Studiested: Harstad
Opprettet: 10.11.20 11:14