Informasjon til studenter som er innvilget tilrettelegging på skriftlige skoleeksamener

Studenter som har fått innvilget ekstra tid på skriftlig skoleeksamen, får tilsvarende ekstra tid når eksamen er gjort om til hjemmeeksamen. Det samme gjelder for studenter som har fått innvilget tid til hvile og tid til å amme sitt barn. Dette gjelder hjemmeeksamen der ut- og innlevering av oppgave er samme dag.
Studenter som er innvilget skrivetid, hviletid eller ammetid, vil bli tildelt 20 minutter ved hjemmeeksamener som varer inntil 3 timer, 30 minutter ved eksamener som varer fra 3 og opp til 5 timer og 1 time på eksamener som varer i 5 timer eller mer.

Tilretteleggingstiltak som enerom, lite eksamensrom, pc, lydfil og heve/senke-bord utgår når eksamensformen blir endret. Dersom du får utfordringer på grunn av dette, bes du kontakte fellestjenesten (Kontakt oss via brukerportalen TOPdesk ( https://uit.topdesk.net/ ) - merk henvendelsen med "tilrettelegging".

Ved spørsmål, kontakt oss via brukerportalen TOPdesk eller via email: E-post til eksamen ved UiT

Målgruppe: Studenter
Ansvarlig: Tommy Hansen
Opprettet: 06.11.20 14:07
Sist oppdatert: 16.11.20 08:19