Menn oppfordres til å søke: timelønnet oppdrag om psykisk helse og trivsel som student

Da det så langt har kommet bare kvinnelige søkere til utlysningen om 3 brukermedvirkere/ konsulenter for forskningsprosejktet STUDENTBLIKK på psykisk helse og trivsel ved campus i Tromsø oppfordres nå også mannlige studenter med relevante erfaringer om å søke/ ta kontakt. OBS! Kort frist! Relevante erfaringer kan være egne erfaringer med psykisk helse utfordringer eller trivsels utfordringer i hverdagen. Du kan være aktiv student, sykemeldt fra studiene eller nylig ha avsluttet studiene. 

Oppdraget innebærer:

DINE INNSPILL PÅ ULIKE DELER AV FORSKNINGSPROSJEKTET: Timelønnede møter hvor du er med å drøfte ulike deler av forskningsprosjektet sammen med prosjektleder og to andre konsulenter

OM DU ØNSKER DET KAN DU VÆRE MED Å LEDE ET FILMVERKSTED I 2021: En av konsulentene inviteres til å bidra som timelønnet med-gruppeleder for et studentaktivt filmverksted på campus i Tromsø (ukentlig på ettermiddagstid ila 2 måneder i 2021). Tidligere erfaring med film er ikke et krav.

OM DU ØNSKER DET KAN DU DELTA I FORMIDLING AV RESULTATER: Bli med å presenter hva som er viktig for studentene for forskere, politikere og fagfolk med ansvar og ønske om å forstå, hjelpe, støtte og tilrettelegge bedre for studenters psykiske helse og trivsel! OBS! Kort frist!

Høres dette interessant ut? Har du spørsmål? Ta kontakt med prosjektleder og forsker Maria Fredriksen Kvamme på epost maria.f.kvamme@uit.no eller mobil 97182260! 

Se også utlysningsteksten her: https://uit.no/tavla/artikkel/703201/forskningsprosjekt_om_psykisk_helse_og_trivsel_so

 

Målgruppe: Studenter
Studiested: Tromsø
Opprettet: 28.10.20 12:31