Ta testen: Finn ditt bærekraftsmål!

Vet du hvilket bærekraftsmål som tar vare på det du bryr deg om? Nå kan du teste deg selv for å finne ditt bærekraftsmål på verdensviktigstemål.no.

– Ved UiT vet vi hvor viktige FNs 17 bærekraftsmål er. Derfor har vi satt flere av dem på agendaen: Vi jobber spesielt aktivt med bærekraftsmål 3, 4, 7, 13 og 14. Det er fordi helse, utdanning, ren energi, å stoppe klimaendringer og livet i havet er viktige for oss, sier leder for bærekraftskomiteen ved UiT, Edel Elvevoll.

«Verdens viktigste mål» er en kampanje laget av Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid. Testen er laget for å gi et innblikk i FNs 17 bærekraftsmål. Basert på svarene får de som tar testen en pekepinn på hvilket bærekraftsmål som rommer de temaene vedkommende bryr seg om og engasjerer seg i. Slik kan Norad gi relevant og interessant kunnskap om bærekraftsmålene til alle som tar testen.

Ta testen her!

Norads hovedoppgave er å sørge for at norske bistandspenger blir brukt på best mulig måte, og å rapportere om hva som fungerer og ikke fungerer. Norad har også et ansvar for å spre kjennskap og kunnskap om bærekraftsmålene i hele befolkningen. Denne kampanjen er et resultat av det ansvaret.

Les mer om kampanjen og UiTs rolle her!

Bærekraftsmålene

Målgruppe: Studenter
Opprettet: 28.10.20 12:23