Vær med og påvirke framtidas Campus Alta!

Statsbygg inviterer til en spasertur rundt og i UiT Campus Alta onsdag 28.oktober fra klokka 12.15. Det er satt av to og en halv time til rundturen som skal gi svar på framtidige behov ved UiT i Alta.

UiT Norges arktiske universitet, har gitt Statsbygg i oppgave å utarbeide en campusutviklingsplan for UiT i Alta. Planen skal bestå av vurderinger rundt hvilke behov Campus Alta har for framtida. Dette gjelder arealbehov og framtidig behov for utvikling. Rundturen er åpen for alle studenter og ansatte ved UiT.

Bakgrunnen for at UiT i Alta skal ha en egen campusutviklingsplan, er regjeringens forventning om at alle institusjoner har en langtidsplan for forskning og utdanning (St. meld 4: Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2019-2028).  

Så spør du deg kanskje hva en campusutviklingsplan er. Det kan defineres som: «En helhetlig og langsiktig plan for effektiv og god bruk og utvikling av bygg, eiendom og infrastruktur, som støtter opp under institusjonens faglige og strategiske målsetninger».

Nå ønsker Statsbygg å kartlegge uteområder, mobilitet og stedsutvikling for å få så mye kunnskap som mulig om hvordan bygg og uteområder brukes i dag, hva som fungerer, eventuelt ikke fungerer, samt hvilke ønsker man har for campus i framtida.

«Dere inviteres derfor med på en gåtur på Campus UiT Alta onsdag 28.oktober kl. 12:15. Gåturen vil ta maks. 2, 5 timer, og vi vil gå en runde rundt hele Campus, så ta på gode sko og varme klær! Dere vil få utdelt materiale til å ta notater underveis, samt at vi vil oppsummere umiddelbare innspill ved hvert stoppested.», skriver Statsbygg i invitasjonen til rundturen.

Målgruppe: Ansatte, Studenter
Studiested: Alta
Ansvarlig: Magne Kveseth
Opprettet: 21.10.20 14:58
Sist oppdatert: 23.10.20 09:06