UiT-student i Tromsø har fått påvist Covid-19

En student på førsteårskullet ved jusstudiet ved UiT har fått påvist Covid-19.

UiT har bistått smittesporingsteamet i Tromsø kommune med å identifisere de som har vært i nærkontakt med studenten på UiT. Disse er identifisert og kontaktet. 

– UiT er i dialog med smittevernmyndighetene i kommunen og har fulgt de pålegg og råd som de har kommet med, sier universitetsdirektør Jørgen Fossland.

Studenten som er smittet er i karantene. Det samme er tolv medstudenter som de siste dagene har hatt gruppeundervisning sammen med den smittede personen. Undervisningslokalet som de 13 studentene har benyttet er stengt og vil bli vasket ned før det igjen tas i bruk.

Av praktiske hensyn legges deler av undervisningen om for noen studenter ved første avdeling ved Det juridiske fakultet. Studentene dette gjelder vil bli kontaktet av sitt fakultet. Undervisningen som legges om gjelder for fredag 9. oktober. 

Etter samråd med smittevernmyndighetene fortsetter all annen undervisning og annen aktivitet ved UiT som planlagt. 

– Vi minner samtidig om smittevernreglene som UiT har og som er basert på anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. 

Målgruppe: Studenter
Ansvarlig: Jørgen Fossland
Opprettet: 08.10.20 18:36
Sist oppdatert: 08.10.20 18:38