Gang- og sykkelveien ved Naturfagbygget stenger i 1 år

I forbindelse med ombygging av Naturfagbygget må gang- og sykkelveien mellom Dramsvegen og campusomrdået via Naturfagbygget og gangbrua over Erling Kjeldsens veg stenges i perioden 1. oktober 2020 til 1. oktober 2021. 

Stengingen er nødvendig av hensyn til trafikksikkerhet i området ved byggeplassen. 

Omvei via skibrua på Lysaker eller Veslefrikkveien må benytter. 

Målgruppe: Ansatte, Studenter
Studiested: Tromsø
Opprettet: 24.09.20 13:19