Etiske retningslinjer for profesjonsstudiet i medisin

Programstyret for medisin har vedtatt etiske retningslinjer ved profesjonsstudiet i medisin.
Du finner de på på uit.no/utdanning, under Utfyllende informasjon om Profesjonsstudiet medisin.

Viktig i alle veilednings- og undervisningsrelasjoner

Retningslinjene er gjeldende for forholdet mellom studenter ved profesjonsstudiet i medisin og faglige ansatte/engasjerte ved Det helsevitenskapelige fakultet. I alle veilednings- og undervisningsrelasjoner.

Studieleder Christen Peder Dahl ved enhet for legeutdanning sier de er veldig glade for at det endelig er etablert formelle etiske retningslinjer for studieprogrammet.
Vi vil formidle retningslinjene til både studenter og ansatte ved Helsefak, og til alle andre som er involvert i undervisning og veiledning av våre studenter.

Si ifra!

I forbindelse med de nye retningslinjene gjør vi samtidig oppmerksom på UiTs nettside for varsling, der både ansatte og studenter enkelt kan melde ifra om det de mener er kritikkverdige forhold: https://uit.no/si-ifra

Målgruppe: Ansatte, Studenter
Studiested: Hammerfest
Ansvarlig: Elin Svendsen
Opprettet: 08.09.20 13:53