Campus helgeland- arbeid i datanettet 24.08 kl15:00

Oppgradering av datanettet ved Campus Helgeland - MO i Rana,  24.08.2020 kl 15:00

IT-avdeling blir å oppgradere datanettverket,dvs bytte nettverksutstyr, og samtidig sette ut noen trådløsbaser mandag 24. august kl 15:00.

Etter kl 15, vil datanettet virke ustabilt og tiltider være utilgjengelig. VI tar sikte opå at alt skal være i orden fra kl 18:00
Denne driftsmelingen vil bli oppdatert ved status endringer i nettet.

Målgruppe: Studenter
Opprettet: 21.08.20 14:15