Løst: Sertifikatproblemer på uit.no

Vi har nå fått installert et nytt sertifikat på uit.no etter at det gamle ble revokert (gjort ugyldig).

Det vi vet så langt er at sektorens gamle sertifikatleverandør revokerte ca 50000 sertifikater på kort varsel. Dette skapte igjen problemer for sektorens nye sertifikatleverandør, og de har strevd litt med leveringstiden på sertifikater de siste dagene.

Vi kan bare beklage det inntrufne. Vi vil også presisere at det ikke har vært noen sikkerhetsproblemer knyttet til hendelsen selv om det kunne se sånn ut med tanke på hvilke feilmeldinger enkelte har fått. Men i dette tilfellet har ingen krypteringsnøkler har vært på avveie.

-- 

Lars Slettjord, ITA

Målgruppe: Studenter, Ansatte, Besøkende
Opprettet: 13.07.20 19:47