Sannhets og forsoningskommisjonen deltar på Samekonferansen

Kommisjonsmedlem Anne Gurák og sekretariatsleder Liss-Ellen Ramstad deltar på Samenes 22. konferanse i Gällivare, Sverige.

Samekonferansen arrangeres hvert fjerde år og er Samerådets øverste beslutningsorgan. Konferansen har fungert som et unikt diskusjons- og informasjonsforum i mer enn 60 år, hvor felles samepolitiske og kulturelle målsettinger og strategier blir utformet. Dette gir samene som folk en felles plattform for å møtes på tvers av landegrensene, dele idéer og tanker om vår felles nåtid, fremtid og historie. Konferansen samler representanter for det samiske sivilsamfunnet i hele Sápmi i tillegg til gjester fra fjernt og nært.

Program finnes her.

Starts: 11. Aug 2022 kl. 13.00
Ends: 12. Aug 2022 kl. 17.30
Where: Váhčir/Gällivare, Sverige
Location / Campus: Digitalt, Other
Target group: Besøkende
Responsible: Liss Ellen Ramstad
Add to calendar