NABOER I KRIG OG FRED. FINLAND OG NORGE GJENNOM HISTORIEN

I 2017 markerer vår naboland, Finland, 100 år som suveren stat. Norge har spesielt i nord et mangfold av ulike tilknytningspunkter til Finland, både geografisk, historisk og befolkningsmessig. Ikke minst i nord er det store innslaget av finskættede eller kvener vel kjent og denne folkegruppens status er ofte oppe til diskusjon i offentligheten.

I denne anledningen arrangerer Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi ved UiT konferanse i Vadsø. Tidspunktet 1.-3. desember 2017, bare tre dager før den store finske feiringen på nasjonaldagen 6. desember. Vadsø er bevisst valgt som konferansested på grunn av det store innslaget av innvandrere fra Finland som en tid gjorde at Vadsø ble omtalt som «finsk hovedstad i Norge». Konferansen inngår også i instituttets serie av «nordnorske historieseminar» som denne gangen får sin 38. utgave. Denne konferansen vil være den største markeringen av det finske selvstendighetsjubileet som finner sted i Norge. Konferansen er åpen og allmenheten inviteres til å delta.

Foredragsholderne på konferansen har bakgrunn fra faghistorisk, kulturhistorisk eller språkhistorisk forskning ved vårt universitet. Mange har fortsatt stilling ved vårt institutt, noen arbeider ved andre universiteter og noen er emeritus/emerita. Vi har også hentet inn foredragsholdere fra Finland med fagbakgrunn både fra historie og språk og fra nordisk og bilateralt samarbeid.Påmelding og praktisk info

Interesserte kan melde seg på konferansen på denne siden. Det koster ingenting å være med på konferansen, men utgifter til reise, overnatting og oppholdsutgifter må deltakerne dekke selv. Konferansen arrangeres i sin helhet på Scandic hotell i Vadsø. Dersom deltakere ønsker å bo på hotellet under konferansen må en selv reservere og betale for rom. 

Hvis en ønsker å ta del i lunsjer, kaffe, middager er det mulig å bestille dagpakker etter behov. Dagpakker for fredag 1.12 og søndag 3.12 (halve dager) koster 282 kr. Dagpakken for 2.12 (hel dag) koster 332. Fulle måltider for hele konferansen vil være 896 kr. Ved påmelding kan en angi hvilke (om noen) dagpakker en ønsker. Middag er inkludert i dagpakkene både fredag og lørdag.

Program for konferansen finner du under vedlegg. Påmelding til høyre i bildet.


Priser på dagpakker: 

Dagpakke fredag 1/12 - 282 kr
Dagpakke lørdag 2/12 - 332 kr
Dagpakke søndag 3/12 - 282 kr


Dersom du ønsker dagpakke, gi beskjed på epost til fredrik.fagertun@uit.no

Starts: 01. December 2017 kl. 14.00
Ends: 03. December 2017 kl. 12.30
Where: Vadsø - Hotel Scandic
Location / Campus: Other
Target group: Alle
Contact: Fredrik Fagertun
Phone: 776 46176 / 932 46458
E-boastta: fredrik.fagertun@uit.no

Registration
Deadline: 31.10.2017
Deadline has been reached. Sorry
Add to calendar
Vedlegg / Bilder:
Program Naboer i...