Disputas - Cand. med. Monica Linea Vold. Tittel på avhandling: "Pulse oximetry in an adult population: Predictors of low oxygen saturation and associations with mortality. The Tromsø Study 2001-2008"

Cand. med. Monica Linea Vold disputerer for ph.d.-graden i medisinke fag, og vil offentlig forsvare avhandlingen:

Pulse oximetry in an adult population: Predictors of low oxygen saturation and associations with mortality. The Tromsø Study 2001-2008

 

Kort sammendrag av avhandlingen:

Prosjektet har tatt utgangspunkt i deltakerne som deltok i spesialundersøkelsen av Tromsø 5 (2001/2002) og 6 (2007/2008) hvor de også ble undersøkt med spirometri og pulsoksymetri. Pulsoksymetri beregner oksygenmetning i arterielt blod. Lave verdier kan være en indikasjon på hjerte- og/eller lungesykdom. Forekomsten av lave verdier var 11,5 % i Tromsø 5 og 6,3 % i Tromsø 6. Lav oksygenmetning i Tromsø 6 og fall i oksygenmetning fra Tromsø 5 til 6 var forbundet med røyking, overvekt, redusert lungefunksjon og økt betennelsesreaksjon. Lav oksygenmetning i Tromsø 5 medførte økt risiko for 10 års dødelighet, og da spesielt av lungesykdommer. Ved påvisning av lav oksygenmetning, bør en derfor anbefale røykeslutt hos røykende og vektnedgang hos overvektige da dette sannsynligvis kan redusere risikoen for død.

 (Avhandlingen er tilgjengelig for utlån hos Seksjon for forskningstjenester frem til disputasdato)

Veiledere
Hovedveileder professor Hasse Melbye, ISM
Biveileder professor Ulf Aasebø, IKM

Biveileder førsteamanuensis Audhild Hjalmarsen, IKM

 

Bedømmelseskomiteen

Universitetslektor, ph.d. Anne Lindberg, Umeå Universitet, Sverige, 1. opponent.

Forsker, ph.d. Ane Johannessen, Senter for klinisk forskning, Haukeland universitetssjukehus, Bergen, 2. opponent.

Professor Peder Halvorsen, Institutt for samfunnsmedisin, Det helsevitenskapelige

fakultet, UiT Norges arktiske universitet, leder av komité.

 

Disputasleder
Førsteamanuensis Kjersti Bakken, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø

Prøveforelesning over oppgitt emne holdes den 19. mars kl. 10.15, samme sted: "Kronisk obstruktiv lungesykdom i Norden: prevalens og prognose"

Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne
Informasjon
When: 19. March 2015 kl. 12.15–15.00
Where: Tabletten, Farmasibygget
Location / Campus: Tromsø
Target group: Alle