Trenger du noen å snakke med?

Har du det litt tungt psykisk, eller føler du deg ensom? Du er ikke den eneste. Det er viktig å snakke med noen dersom du ofte er nedstemt eller har vanskelige tanker. Det kan også hjelpe å møte andre mennesker gjennom aktiviteter eller foreninger.   

Ved UiT fins disse tilbudene:

  • Samtaler med psykolog/sosialarbeider
    Norges arktiske studentsamskipnad har ansvar for UiT-studentenes velferd. Gjennom rådgivningstjenesten deres kan du snakke med psykolog eller sosialarbeider. De har ledige akuttimer, og ved vanlig booking har de en ventetid på maks to uker. Samtalene kan gjennomføres både fysisk og digitalt. Her kan du bestille time, eller du kan ta kontakt på telefon 776 49050. Du kan også ringe Studenttelefonen: 116 123 (tast 3). Det er et gratis og anonymt lavterskeltilbud for alle studenter som trenger noen å snakke med.
  • Fritidsaktiviteter og sosiale tiltak
    Har du behov for å møte andre studenter, så finnes det mange lag og foreninger innenfor politikk, sport, kunst og kultur ved UiT. Her er en oversikt over tilbudet. Samskipnaden arrangerer også en rekke aktiviteter og arrangementer du kan være med på, alt fra gåturer og yoga til kunstverksted. Her får du oversikten.
  • Hemis:
    Hemis tilbyr digitale møter for ledere og ansatte ved UiT. I Tromsø og Alta tilbys også gående samtaler – «walk and talk» – etter råd om avstand/hygiene. Ta kontakt med Hemis for avtale.
Last changed : 30.08.2021, av Karine Nigar Aarskog