Undervisning og tokt

Slik planleggger UiT for undervisning høsten 2021.

Ved UiT vil gjeldende timeplan for høsten 2021 ligge til grunn, noe som innebærer at planlagt digital undervisning kan gjennomføres. Samtidig vil det være mulig å følge undervisningen fra oppsatt undervisningsrom (hybrid undervisning). Mer informasjon finnes under hvert studieprogram. 

UiT vil følge de nasjonale anbefalinger som foreligger vedrørende korona-situasjonen, men vi må samtidig ha beredskap for at regler og anbefalinger kan endre seg. Våre vertskommuner kan komme med lokale føringer som kan medføre endringer i den planlagte undervisningen ut fra smittesituasjon og vaksinetilgang, slik at vi kan måtte gå over til digital undervisning igjen.

Studenter som på grunn av sykdom eller pålagt karantene relatert til koronavirus blir forhindret fra å gjennomføre og få godkjent obligatoriske aktiviteter i et emne, skal ordinært gis anledning til likevel å avlegge eksamen i emnet. Se for øvrig koronaforskriftens §2.

Studere hjemmefra

Utstyr:
For å kunne delta på undervisning hjemmefra, trenger du en laptop, og eventuelt mikrofon og webkamera. Du kan installere Microsoft Office (Outlook, Word, PowerPoint, mm) og andre programmer på laptop-en din. Microsoft Office kan du installere ved å logge på Office 365. Klikk på «Installer Office» oppe til høyre i skjermbildet. Andre programmer kan du installere via LiReg.

Undervisning:
Faglærer vil komme med informasjon om hvordan undervisningen vil foregå. Følg med på Canvas og student-epost. Hvis du får innkalling til en nettforelesning, koble opp i god tid i forveien for å teste at alt fungerer. 

Se også hvilke ressurser du finner på Universitetsbiblioteket.

Praksis

  • Studenter skal følge anbefalinger, råd og pålegg fra lokale myndigheter der de oppholder seg, og fra praksisfeltet der de har sin praksis.
  • Studenter som allerede er i praksis, følger praksisstedets anvisninger.
  • Studenter som er i/skal gjennomføre praksisstudier skal følge de samme retningslinjer som ansatte ved institusjonene de har praksis ved.
  • Dersom praksisstedet ditt stenger, du må i karantene eller du av andre årsaker knyttet til korona ikke kan gjennomføre praksisperioden som planlagt, må du melde fra til studieprogrammet ditt.
  • Følg også med på Canvas, mail og på Folkehelseinstituttet sine nettsider. Tromsø kommune har opprettet en egen nettside og en egen koronatelefon.
  • UiT avklarer hva som er mulig å gjennomføre med den enkelte kommune og praksisstedet.
  • Studenter som er i målgruppen bes kontakte sitt studieprogram for nærmere avklaring.
  • Les mer om fravær knyttet til koronavirus og karantene i koronaforskriftens § 2.

Helsefagstudenter og deltakelse i helsetjenesten

Mange helsefagstudenter har ønske om å bidra i helsetjenesten under koronakrisen. Studenter har adgang til dette på samme vilkår som for deltidsarbeid generelt. I samforståelse med helsetjenestene prioriterer imidlertid UiT å få uteksaminert sine kandidater. Hvis arbeidet i helsetjenesten kommer i konflikt med gjennomføring av obligatoriske studieaktiviteter og/eller eksamen må studiene ha første prioritet. Spørsmål og avklaringer rundt dette skal håndteres ved det instituttet hvor ditt studieprogram er organisert.

Toktvirksomhet

UiT kan stille krav om at toktdeltakere fremlegger bekreftelse på at de er fullvaksinert, før deltagelse på tokt. 

Last changed : 08.10.2021, av Karine Nigar Aarskog