Førsteårsopplevelsen

Førsteårsopplevelsen eller first year experience er et begrep fra USA som blir brukt som en samlebetegnelse for tiltak som skal føre til at studentene får en god start på studenttilværelsen. Det er viktig å legge til rette for en god studiestart og et godt første studieår for studentene. God sosial og faglig integrering og utvikling av studentenes læringsstrategier og studiemotivasjon bidrar til at studentene ved UiT får en god førsteårsopplevelse. Kvaliteten på det første studieåret har stor betydning for studentenes trivsel. Førsteårsopplevelsen inngår i kvalitetsområdet inntakskvalitet i UiTs kvalitetssystem for utdanning.

Om ressursteamet

Ressursteamet skal legge til rette for bedre samhandling mellom enheter og campus for å løfte kvaliteten på mottaket og oppfølgingen av universitetets studenter. Målet er å bedre gjennomstrømning til normert tid og redusere uønsket frafall.

Kontaktinformasjon
e-post: ressursteam.utdanning@uit.no

Medlemmer pr 30.09.2022

Ingvild Lorentzen

Seniorrådgiver (personkort)
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Leder av Ressursteam Førsteårsopplevelsen

Oda Bjørnsdatter

Universitetslektor (personkort)
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling

Robin Lien

Rådgiver (personkort)
Seksjon for forskning, utdanning og formidling, HSL-fak
Kvalitetssikring og mentorordning

Jonas Dahlberg Toft

Student, Statsvitenskap - master
Leder for Studentparlamentet

Nora C. Frøen

Student, Medisin
Velferdsansvarlig i Studentparlamentet

Line Vråberg

Studentrådgiver for internasjonale studenter
Studentrådgivinga, Samskipnaden

Camilla Martinsen Torneus

Studenlivkoordinator
StudentrådgivingaSamskipnaden

Trine Holm Larsen

Seniorrådgiver / Studiekonsulent (personkort)
Norges fiskerihøgskole

Koordinator mentorordningen ved BFE-fakultetet
Ansvarlig for mentorordningen ved Norges fiskerihøgskole

Ingfrid Osen Fossbakk

Seniorrådgiver (personkort)
Seksjon for forskning og utdanningskvalitet

Mandat

Ressursteamet skal legge til rette for bedre samhandling mellom enheter og campus for å løfte kvaliteten på mottaket og oppfølgingen av universitetets studenter med mål om å bedre gjennomstrømning til normert tid og redusere frafall.

Herunder:

 • stimulere til gode mottak av førsteårsstudenter
 • bidra til at studenter får faglig og sosial tilhørighet på sitt studie
 • bidra til erfaringsutveksling og tverrfakultært samarbeid
 • involvere UiT sine utdanningsmiljøer i aktiviteter som fremmer læring og kompetansedeling
 • initiere seminarer og fagdager for studieadministrativt ansatte
 • invitere andre institusjoner fra Europa og andre deler av verden til First Year Experience (FYE) samarbeidet for å dele tiltak og erfaringer
 • styrke samarbeidet mellom universitetet og prosjektet «Kompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning» (NFYE, det norske nettverket)
 • gi innspill til Strategisk utdanningsutvalg (SUV)

Hva er Ressursteamets hovedoppgaver?

 • Ressursteamet skal jobbe på et overordnet nivå og være en ressurs for hele UiT
 • Ressursteamet skal jobbe aktivt for å styrke det tverrfakultære samarbeidet blant annet innenfor studieadministrasjon, mottak og oppfølging av studenter gjennom hele studieløpet
 • Spesielt fokus på førstesemesteret.
 • Bidra til kompetanseheving og skape engasjement, legge til rette for kompetansedeling og bedre koordinering av aktiviteter og tiltak
 • Ressursteamet skal bestå av ansatte ved UiT, studentrådgivninga hos samskipnaden og studentrepresentanter.

Målsetting

 • Invitere til og gjennomføre dialogmøter med alle fakultet og campus for å få innspill om relevante tema knyttet til First year Experience (FYE), mottak av førsteårsstudenter og oppfølging gjennom hele studieløpet.
 • Bidra til erfaringsutveksling og tverrfakultært samarbeid
  • Arrangere seminar for og med UiT-ansatte som deler erfaringer med aktiviteter knyttet til FYE.
 • Etablere og gjøre kjent nettverket ved UiT for de som er interessert i å utvikle og videreutvikle First year experience  (FYE) ved fakultetene.
 • Styrke samarbeidet mellom UiT og det norske nettverket «Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning» (NFYE)
  • Gi innspill til tema for deling til Kompetansenettverk for studenters suksess i høyere utdanning via ressursperson


Mentorordninger ved UiT

Mange av UiTs studieprogrammer har mentorordning. Målet med mentorordningen er at erfarne studenter på et program guider førsteårskullet gjennom det første semesteret både sosialt og faglig. Mentorene bruker egen erfaring for å gjøre overgangen fra videregående til universitet så god som mulig.

Beskrivelse av mentorordningen ved UiT

Tidligere arrangementer i regi av Ressursteam Førsteårsopplevelsen

Mentorkonferansen - arkiv

Nyttige lenker

Her kan du utforske mer om førsteårsopplevelsen.

NFYEKompetansedeling for studenters suksess i høyere utdanning (Norges First Year Experience-nettverk)

NFYE – link til presentasjoner og dokumenter fra det norske nettverket

Regjeringen: Mentorordninger i høyere utdanning

Khrono: Mentorordning for studentene kommer tidligere enn anntatt (Iselin Nybø)

EFYE – European First Year Experience, konferanse juni 2020 Århus, Danmark

EFYE – European First Year Experience, konferanse juni 2019 Cork, Irland

EFYE – European First Year Experience, konferanse juni 2018 Utrecht, Nederland
– linker til presentasjoner og info om konferansen i 2018.

FYE National Resource Center ,USA

FHYEInternational Journal of the First Year in Higher Education

Student success journal

NOKUT-PODDEN En podcast om høyere utdanning som skal bidra til samtalen om god praksis i høyere utdanning