TOPdesk: Overgang til nytt saksbehandlingssystem for henvendelser *

I forbindelse med at vi har fått nytt saksbehandlingssystem for mottak av henvendelser (TOPdesk) vil enkelte tidligere publiserte @support.uit.no e-postadressene lengere fungere. Her finner du informasjon om hvordan du kontakter de avdelingene som er overført til det nye saksbehandlingssystemet.

Ansatte og studenter som har IT-brukerkonto ved UiT kan kontakte oss ved å klikke på knappen over. Per nå er det kun ansatte og studenter ved UiT som kan logge inn på selvbetjeningsportalen, så hvis du ikke har en slik konto kan du se informasjonen under for hvordan du kontakter oss.

Innkjøpsordningen ved UiT

Innkjøp ved UiT gjøres via skjema på intranett. Hvis du skal kontakte innkjøpstjenesten ved UiT kan du benytte e-postadressene under.

Seksjon for økonomi - Innkjøp

  •  innkjop@hjelp.uit.no (erstatter innkjop@support.uit.no)

Fakultetsvise e-postadresser

  • Administrasjonen:  bestilling-adm@hjelp.uit.no (erstatter bestilling-adm@support.uit.no)

Utgåtte e-postalias

(Tjenestene er kun tilgjengelig for ansatte/studenter ved UiT)Newsletter:
Subscribe to IT support announcements. Subscribe / Unsubscribe