E-post - Mail (Standard e-postleser) for iOS (iPhone, iPad)

 

Denne veiledningen er ikke lenger helt korrekt for etter at vi innførte tvungen tofaktor for ansatte og ny påloggingsmåte.

* Skriv adressen på formen abc123@uit.no i punkt [4], ikke fornavn.etternavn@uit.no eller abc123@post.uit.no.

* Velg Logg på i stedet for Konfigurer manuelt på punkt [5].

 

 

 

Denne siden beskriver hvordan du setter opp UiT epost i Mail-appen på en iPhone, iPad eller iPod.

Velg Kontoer og passord [1] ->Legg til konto [2] -> Exchange [3] -> Skriv inn din e-postadresse og gi et navn til profilen [4]  Velg Konfigurer manuellt [5]


Angående synkronisering av Kontakter
: Ved synkronisering av kontakter vil iPhone spørre deg om du vil beholde kontaktene  som ligger på din iPhone fra før eller slette dem. Hvis du velger å beholde dem risikerer du å få doble oppføringer av kontakter som du både har på telefonen og i exchange. Hvis du velger slett vil du miste dine lokale kontakter. På en ny iPhone som ikke har lokale kontakter er ikke dette noe problem, men hvis du har mange kontakter på telefonen din bør du vurdere om du ønsker å synkronisere kontakter.
 Newsletter:
Subscribe to IT support announcements. Subscribe / Unsubscribe