ID-kort/ Adgangskort (Generell informasjon)

Informasjon om ID-kort og gjestekort finner du på disse nettsidene hos Avdeling for Bygg og Eiendom.

Hvem får personlig ID-kort ved Universitetet i Tromsø

 • Ansatte (som er registrert i lønnsystemet PAGA)
 • Tidligere Ansatte med status Emeritus/Emerita
 • Studenter

Gjester

Gjester får ikke personlig ID-kort, men kan få utlevert et gjestekort. les mer om dette her

Hvordan får du ID-kortet?

 • Ansatte
  • Du må være registrert i Paga før ID-kortet kan trykkes. Ring Orakelet på 776 44544 for å høre om ditt ID-kort er klar for trykking
  • ID-kortet kan hentes på Orakelets kontorer i Orakelets åpningstid.
 • Emeritus/Emerita
  • Kontakt rekvirent ved det fakultetet du er tilknyttet og be dem sende en forespørsel til idkort@uit.no om at du skal ha nytt eller forlenge ditt ID-kort
  • ID-kortet hentes på Orakelets kontorer
 • Studenter
  • Du må være tilknyttet Universitetet i Tromsø som student i inneværende semester for å få ID-kort
  • ID-kortet hentes på UiT-Infosenter

Mistet eller fornying av adgangskort

Se også følgende nettsider om ID-kort

ID-kort - Identifisering
ID-kort - Nøkkelkort
ID-kort - Utskrift (PullPrint)


Newsletter:
Subscribe to IT support announcements. Subscribe / Unsubscribe