Finn en ansatt ved UiT



Andersen, Elisabeth

Rådgiver foreldrepermisjoner og overgang til uførepermisjon/AAP












Olsen, Edel

Overingeniør / nevrologisk forskningslab.






Stavem, Gunhild

Juridisk seniorrådgiver - Faggruppeleder for faggruppe forvaltning