Finn en ansatt ved UiT


Aspaas, Per Pippin

Faggruppeleder for publisering og forskningsstøtte
Eines, Hilde

Førstekonsulent, arkiv@uit.no, brukerstøttetelefon 45090, Veiledning og brukerstøtte til saksbehandlere om dokumentbehandling og bruk av ePhorte


Hansen, Henning

Førstebibliotekar. Fagansvarlig for historie, arkeologi, allmenn litteraturvitenskap og klassiske fag.