Finn en ansatt ved UiT







Figenschou, Lars

Fagansvarlig for biologi, geologi og fiskerifag






Jensen, May

Praksiskonsulent
+4777645286





Overvåg, Grete

Fagansvarlig for helse- og omsorgsfag




Schille-Rognmo, Marthe

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik


Stenersen, Mark

Prosjektleder, Grafisk Designer og rådgiver i visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning.



Thingelstad, Charlotte

Universitetslektor i musikkformidling
Work areas:
Undervisning / Veiledning