Finn en ansatt ved UiT
Overvåg, Grete

Fagansvarlig for helse- og omsorgsfag
Schille-Rognmo, Marthe

Universitetslektor og stipendiat IHO Narvik


Stenersen, Mark

Prosjektleder, Grafisk Designer og rådgiver i visuell kommunikasjon i nettbaserte løsninger og digital undervisning.


Stock-Jørgensen, Ingvild

Seniorrådgiver - Faggruppe informasjonssikkerhet og personvern


Thingelstad, Charlotte

Universitetslektor i musikkformidling
Work areas:
Undervisning / Veiledning