Få utskriftsvennlig versjon ved å trykke på denne

NAFKAMs prosjekter

Listen viser aktuelle prosjekter ved NAFKAM. Har du spørsmål om prosjektene kan du ta kontakt med prosjektlederne ved hvert prosjekt.

 

Akupunktur ved postoperativ kvalme hos barn

En fortsettelse av studien om akupunktur/akupressur på postoperativ kvalme hos barn. Problemstillinger som gradarbeidet vil omhandle er effekt av akupunktur ved PONV i behandlings- og kontrollgruppe.

Brukere, "læsere" og helsesenteret: Hjelp-søking i to samisk-norske kommuner i Nord-Norge

En kvalitativ studie av folk, helbredere og helsepersonells forståelse og bruk av tradisjonell helbredelse og skolemedisin i områder med stor andel samisk befolkning.

IMCR-studien - Integrated Medical Care Rehabilitation

Vurdering av utvikling og gjennomførbarhet av et rehabiliteringsprogram som omfatter integrert medisinsk omsorg for pasienter som opplever vedvarende helseplager etter fjerning av amalgam.

Path. Å forstå kreftpasienters behandlingsforløp

En helhetlig beskrivelse av valg og resultat av skolemedisinske, komplementære og alternative behandlingstiltak hos kreftpasienter.

SENCANCER

Sensnsing illness in everyday lifte: Care-seeking and perception of symptoms among chronic cancer patient.

TCM - Lindrende kreftbehandling

En endetarm/tykktarms kreft studie (TCM urter i tillegg til vestlig med behandling) som NAFKAM gjør sammen med Colorectalcancerregisteret og XI-yuan sykehuset i Beijing.

Utvikling av web-verktøy for bedring av kommunikasjon mellom helsepersonell og kreftpasienter om bruk av alternativ behandling

Studien har som formål å utvikle et kommunikasjonsverktøy som kan redusere risiko og øke sikkerheten for pasienter som ønsker å kombinere konvensjonell og alternativ behandling i kreftomsorgen.

Nevrobiologisk grunnlag for manuelle terapier: Kvantitativt Sensorisk Testing (KST) som et translatorisk, nevrofysiologisk verktøy

Målet med prosjektet er å utforske «komponentvirkning» og «biologiske mekanismer» av ikke-farmakologiske terapier mot rygg- og nakkesmerter

 

Ulike helseaktørers rolle i forhold til demente personers bruk av naturmidler og urtemedisin 

Målet med prosjektet er å kartlegge pasientsikkerhet i forhold til demente personers bruk av naturmidler og urtemedisin, og beskrive  ulike helseaktørers rolle.

Klinisk effekt av naturterapeutiske refleksterapier mot rygg- og nakkesmerter

Målet med prosjektet er å utforske «komponentvirkning» og «biologiske mekanismer» av ikke-farmakologiske terapier mot rygg- og nakkesmerter.

Gjennomførte doktorgradsprosjekter ved NAFKAM

Avsluttede prosjekter ved NAFKAM