Jørn Ottem.jpg
Photo: Julia Brekmo

Flag icon Flag icon

Jørn Ottem

Oahpaheaddjeoah. ja pedagog.
Study counsellor for:

Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere (deltid) - årsstudium
Praktisk-pedagogisk utdanning for trinn 8-13 (deltid) - årsstudium