Flag icon Flag icon

Thorsen, Marthe Norreen

Klinihkalaš medisiinna instituhtta
Arbeider i CRIStin


  • Thorsen, Marthe Norreen; Meknas, Dana. Nye funn viser assosiasjon mellom genvariant og økt risiko for venøs blodpropp. (fulltekst) 2019.

  • Meknas, Dana; Thorsen, Marthe Norreen. Ett år som stipendiat i TREC: Bli kjent med Marthe!. (fulltekst) 2019.

  • Thorsen, Marthe Norreen; Meknas, Dana. Immunceller bidrar i utviklingen av blodpropp. (fulltekst) 2019.