Arbeider i CRIStin


  • Mikalsen, Paula. Gothic Infections: Henry Tilney and Storytelling as Therapy. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2019; Volum 16 (31). ISSN 1604-3405.s 87 - 101.s doi: https://doi.org/10.7146/tfss.v16i31.115633.

  • Mikalsen, Paula. The Victorian Rebellion of the Gothic Grey Mice. International Gothic Association Conference 2018 2018-07-31 - 2018-08-03 2018.

  • Mikalsen, Paula. Sjanger og kjønn i sykdomsnarrativ: Medical Humanities møter skjønnlitteratur. ISK-dagen 2018-10-31 - 2018-10-31 2018.

  • Mikalsen, Paula. Reading as Illness in Jane Austen's "Northanger Abbey".. The Patient as Text - Revisited 2018-09-10 - 2019-09-13 2018.

  • Member of research group