Arbeider i CRIStin


  • Jensen, Isabel Nadine; Slabakova, Roumyana; Westergaard, Marit; Lundquist, Bjørn. The Bottleneck Hypothesis in L2 acquisition: L1 Norwegian learners’ knowledge of syntax and morphology in L2 English. Second Language Research 2019. ISSN 0267-6583.s 1 - 27.s doi: 10.1177/0267658318825067.

  • Jensen, Isabel Nadine; Slabakova, Roumyana; Westergaard, Marit. The Bottleneck Hypothesis in L2 acquisition: A study of L1 Norwegian speakers’ knowledge of syntax and morphology in L2 English. (fulltekst) Cascadilla Press 2017 ISBN 978-1-57473-176-7.s 333 - 346.

  • Jensen, Isabel Nadine; Anderssen, Merete; Mitrofanova, Natalia; Rodina, Yulia; Slabakova, Roumyana; Westergaard, Marit. Does L1 Transfer Explain Everything in L2 Acquisition?. Generative Approaches to Language Acquisition (GALA 14) 2019-09-12 - 2019-09-14 2019.

  • Slabakova, Roumyana; Anderssen, Merete; Jensen, Isabel Nadine; Mitrofanova, Natalia; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit. L1 transfer in early L2 acquisition across linguistic modules. EuroSLA 29 2019-08-28 - 2019-08-31 2019.

  • Slabakova, Roumyana; Anderssen, Merete; Jensen, Isabel Nadine; Mitrofanova, Natalia; Rodina, Yulia; Westergaard, Marit. Crosslinguistic influence in L3 Acquisition across linguistic modules. Multilingual Language Acquisition, Processing and Use 2019-06-07 - 2019-06-08 2019.

  • Jensen, Isabel Nadine; Kolb, Nadine. Flerspråklighet i skolen i et språkforskerperspektiv. NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) - samling 2019-04-25 - 2019-04-26 2019.

  • Jensen, Isabel Nadine. Revisiting the Bottleneck Hypothesis: Knowledge of syntax and morphology in L2 English. 3rd Norwegian Graduate Student Conference in Linguistics and Philology (NoSLiP 2018) 2018-02-15 - 2018-02-16 2018.