Hanne-Hammer-Stien-Foto-Mari-Hildung.jpg
Photo: Mari Hildung

Flag icon Flag icon

Hanne Hammer Stien

Førsteamanuensis
Jođiheaddjit ja bargoveahka UMAK
Arbeider i CRIStin


 • Stien, Hanne Hammer. Fremstillinger av kjønn i utstillingen "Flytende russisk". Museumsforlaget AS 2018 ISBN 9788283050608.s 99 - 116.

 • Baglo, Cathrine; Stien, Hanne Hammer. Alt eller ingenting: Annerledesgjøren og agens i to (post)koloniale kunstprosjekter. (data) Kunst og kultur 2018; Volum 101 (3). ISSN 0023-5415.s 166 - 185.s doi: 10.18261/issn.1504-3029-2018-03-04.

 • Stien, Hanne Hammer. Fra et nordlig ståsted. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-251-3.s 9 - 21.

 • Stien, Hanne Hammer. Iceploitation - et kunstprosjekt på leting etter vennligheten i "det arktiske arkivet". ABM-media AS 2013 ISBN 978-82-997932-9-2.s 233 - 267.

 • Stien, Hanne Hammer; Sørgaard, Kristine Orestad. Kultiverte gjenstander og nærværende ting. Akademika forlag 2012 ISBN 978-82-519-2888-5.s 193 - 207.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunstneren og fotojournalisten Kåre Kivijärvi - konstruksjonen av en myte. 2009 ISBN 82-92201-13-0.s 113 - 130.

 • Stien, Hanne Hammer. Spøkelser fra fortiden, ønsker for fremtiden. Nordisk Museologi 2009 (1). ISSN 1103-8152.s 76 - 89.

 • Stien, Hanne Hammer; Gaupseth, Silje. Antifreeze: Rehearsals as Score. 2018 ISBN 978-82-7142-072-7.s 9 - 13.

 • Stien, Hanne Hammer. On Adaption: MA 2017 Kunstakademiet i Tromsø. 2017 ISBN 978-82-690199-2-6.s 37 - 44.

 • Stien, Hanne Hammer. MA Degree Show 2015 Tromsø Academy of Contemporary Art and Creative Writing. 2015 ISBN 978-82-690199-0-2.

 • Stien, Hanne Hammer. Vit at jeg elsker deg: Om kunst og sted. Orkana Forlag 2014 ISBN 978-82-8104-251-3.s 114 - 132.

 • Stien, Hanne Hammer. HFT2013. 2013 ISBN 978-82-90515-29-9.s 38 - 41.

 • Stien, Hanne Hammer. Tegnebiennalen 2012 Tegning som ytring. 2012.

 • Stien, Hanne Hammer. Sparebanken 1 Nord-Norges kunststiftelse Utvalgte verker fra samlingen. 2011 ISBN 978-82-91834-47-4.s 58 - 59.

 • Stien, Hanne Hammer. KORO 2010 Kunst i offentlige rom. 2011 ISBN 978-82-93033-06-6.s 104 - 105.

 • Stien, Hanne Hammer. Innledning i Charlotte Nilsen: Kan man prata om en konstscen på Nordkalotten?. 2010.

 • Stien, Hanne Hammer. Innledning i Magnus Svensson: Kan man prata om en konstscen på Nordkalotten?. 2010.

 • Stien, Hanne Hammer; Jonvik, Merete; Røssaak, Eivind. Kunst som deling. Delingens kunst.. Visuell kunst i Norge. Hva sier forskningen? 2019-02-14 - 2019-02-14 2019.

 • Jonvik, Merete; Stien, Hanne Hammer; Røssaak, Eivind. Kunst som deling, delingens kunst. Visuell kunst i Norge. Hva sier forskningen? 2019-02-14 - 2019-02-14 2019.

 • Stien, Hanne Hammer. Mjøsa - Et kunstprosjekt. Nye territorier? Desentralisert kunstpraksis 2019-03-28 - 2019-03-28 2019.

 • Stien, Hanne Hammer. Utfordrer de norske polarheltene. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunst til MH2, UiT Norges arktiske universitet. Permanent kunst i offentlig rom 2018-08-14 - 2031-08-20 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Utstillingsdesign som kunstnerisk intervensjon – Iver Jåks (de)koloniale estetikk. FoU-dag, Det kunstfaglige fakultet, UiT Norges arktiske universitet 2018-12-08 - 2018-12-08 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunsten på Baksalen skole. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. A Site Sensitive Curatorial Approach: The History of a Monumental Painting by Inger Sitter. Ebb and Flow: Reading and Writing the Tidal Zone, Seminar in Landscape Theory 2018-11-14 - 2018-11-14 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Å sjå fremover. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Samtale om Iintersections. Lansering av Intersections 2018-11-09 - 2018-11-09 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. En samtale om det å være kunstner i dag og være en del av en internasjonal og global kunstscene. Samtale om kunskritikk i Nord-Norge 2018-11-02 - 2018-11-02 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Tromsø Soundline. Tromsø Soundline 2018-10-13 - 2020-10-13 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Kommunen lanserer «Pokémon Go»-app: I stedet for søte monstre kan du fange seks unike kunstverk. (data) 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Urbane drømmespor. (data) 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Forskning og kunst smelter sammen i ny utstilling. (data) 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Lyden av Tromsø. (data) 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Med Tromsø på øret. (data) 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografi i forgrunnen. UiT Norges arktiske universitet 50 år 2018-09-29 - 2018-09-29 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Å kuratere med hjertet: En relokalisering og reaktivering av Inger Sitters Komposisjon i gult. Kuratorpraksis + det offentlige rom, Samling 3: Verk 2018-10-16 - 2018-10-19 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Mellom lys og mørke: Kåre Kivijärvis fotografier. Landskonferanse for prestetjenesten i helsesektoren 2018 2018-10-15 - 2018-10-16 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Exhibition design as artistic intervention – The (De)colonial aesthetics of Iver Jåks. NORDIK XII 2018 (no title) 2018-10-24 - 2018-10-27 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Festspillutstillingen 2018: Vrimlet inn på laben. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Festspillene i Nord-Norge. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Galleri blir laboratorium. En utradisjonell festspillutstilling tar form. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Festspillene: Dagen før dagen. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Bli med forskere og kunstnere på jobb under festspillene. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Institutt for natur og kunst: Festspillutstillingen 2018. Kunstfaglig og vitenskapelig utstillingsprosjekt 2018-06-23 - 2018-06-30 2018.

 • Stien, Hanne Hammer; Dolmen, Kristoffer. Skulpturlandskap Nordland: Om sted og kunst. Litteraturfestival i Lofoten i forbindelse med Orkana Forlags 25 årsjubileum 2018-06-14 - 2018-06-17 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Mot fotografi: Fotografi og fotodokumentasjon i en kulturhistorisk kontekst. Fotonettverkets vårmøte 2018-04-24 - 2018-04-25 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Slik feiret de soldagen på Polarmuseet. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Antifreeze: Rehearsals as Score. 2018 ISBN 978-82-7142-072-7.s 31 - 34.

 • Stien, Hanne Hammer. Samisk kunst og politikk. Vin&viten 2018-02-07 - 2018-02-07 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunstneriske møtepunkt. 2018.

 • Stien, Hanne Hammer. Stol på humaniora!. Peter F. Hjort-seminaret 2017: Humaniora i endring 2017-03-15 - 2017.

 • Aglert, Katja; Stien, Hanne Hammer; Gaupseth, Silje. Antifreeze: Rehearsals as Score. Videoverk 2017-11-21 - 2018-01-21 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Antifreeze. Rehearsals as Score. Utstilling 2017-11-21 - 2018-01-21 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Mot fotografi. Fotografi og fotodokumentasjon i en kulturhistorisk kontekst. Seminar 2017-11-16 - 2017-11-16 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Komposisjoner. Komposisjon i gult av Inger Sitter og Smi og sveve av Marianne Hurum. Offisiell åpning av offentlig kunstprosjekt 2017-09-28 - 2017-09-28 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Heterogeneity and Identity. The use of Photographic Portraits in Exhibitions on Sami Culture. Negotiating History Photography in Sámi Culture 2017-09-07 - 2017-09-08 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Hanne har blitt doktor. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Levende is/Living ice. Levende is/Living ice 2017-01-22 - 2017-12-31 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. On adaptation: MA graduation show 2017. On adaptation: MA graduation show 2017 2017-06-09 - 2017-06-25 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Ønsker å dele polarhistorien med flere. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Bilder tar større plass i museum. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografi i forgrunnen: Fotodokumentasjon og bildebruk i kulturhistoriske museer. 2017 ISBN 978-82-8244-182-7.

 • Stien, Hanne Hammer. Levende is/Living ice. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer; Aarekol, Lena; Hauan, Marit Anne. Exhibiting Arctic Climate Change. World Symposium Climate Change Communication 2017-02-22 - 2017-02-24 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Byens best besøkte museum. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Beyond Horizons. Arctic Film Focus: Beyond Horizons 2017-03-18 - 2017-03-18 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Slik er livet under isen i Polhavet. 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Tromsø Songline. Offentlig kunst og byutvikling 2017-02-16 - 2017-02-17 2017.

 • Stien, Hanne Hammer. Overcoming the Devide between Art and Cultural History: A turn towards Photographs and Art within Cultural History Musuems. Curatorial Challenges 2016-05-26 - 2016-05-27 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Visual Art in Northern Norway. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 273 - 275.

 • Stien, Hanne Hammer. Polarlandsbreve og andre av Matti Aikio. Polar bokkafe 2016-10-13 - 2017-10-13 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Disse studentene har åpnet utstilling. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. - Det er dramatisk. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Om tørre ting. Kunst Pluss 2016 (3). ISSN 1891-5515.s 27 - 29.

 • Stien, Hanne Hammer. Fra fakta til følelser på museum. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Arctic urbanism. Panel dicussion 2016-10-29 - 2016-10-29 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Du mah heures pah maj. Multimedial performance med Gerogia Munnik 2016-10-27 - 2016-10-30 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Filmprogram med Knut Åsdam. Filmprogram 2016-10-27 - 2016-10-30 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Tidsperspektiver i museumsfotografier 1960-2005. NAM 2016 Det norske arkeologimøtet 2016-11-03 - 2016-11-05 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Vit at jeg elsker deg: Om kunst og sted. Bokpresentasjon i forbindelse med Kulturnatta 2016 2016-10-07 - 2016-10-07 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Om tørre ting. Åpningstale og samtale med kunstneren Sebastian Makkonnen Kjølaas 2016-09-24 - 2016-09-24 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Stol på kunsthistoriefaget. Framtidens kunsthistoriker? 2016-09-09 - 2016-09-09 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Fra fakta til følelser på museum. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografiet inntar museene. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. A K Dolven jeg fant jeg fant Kunsten i stormen. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Fluehjerne skal pynte nytt milliardbygg på UiT. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Politimannen Karl mener han kan bedre enn profesjonelle kunstnere: - Kæm faen forstår nokka sånt blant vanlige folk?. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Tilbaketrekning på flere fronter. Billedkunst 2016 (1). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Får 400000 kroner til flytting av Sitter-bildet. 2016.

 • Stien, Hanne Hammer. Beyond Horizons. Videokunstprogram og muntlig presentasjon 2015-01-14 - 2015-01-14 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Mörkrets tid en tillgång. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Masterstudentenees avgangsutstilling. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Innledning til seminaret "Grenser og forbindelser i nordlige urfolks samtidskunst". Grenser og forbindelser i nordlige urfolks samtidskunst 2015-07-10 - 2015-07-10 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Beyond Horizons. Videokunstprogram og muntlig presentasjon 2015-07-11 - 2015-07-11 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Beyond Horizons. Videokunstprogram 2015-01-15 - 2015-02-08 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. En tilbaketrekning fra verden. Fjærn og nær: Et miniseminar om kritikk 2015-12-15 - 2015-12-15 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Naturen som politikk, politikk som poesi. (data) 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Hvem kan ytre seg om kunst?. Hvem kan ytre seg om kunst? 2015-04-30 - 2015-04-30 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Beyond Horizons. Videokunstprogram og muntlig presentasjon 2015-04-11 - 2015-04-11 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Anmeldelse av: Elizabeth Edwards & Sigrid Lien (red.). Uncertain Images. Museums and the Work of Photographs. Nordisk Museologi 2015 (1). ISSN 1103-8152.s 148 - 152.

 • Stien, Hanne Hammer. Skal utsmykke MH2. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Obsession and Duty. Videokunstprogram 2015-06-12 - 2015-07-27 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Jeg elsker deg, Finnmark. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunstfilmer om retten til land og vann engasjerte sjøsamene. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Lanserte bok om kunstfestivalen i 2013. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunsten å bo i nord. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Stillferdig framtids-fasit. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Usikker fremtid. 2015.

 • Stien, Hanne Hammer. Samtidskunst og kollektive identiteter. Aust-Agder fylkeskommunes kulturkonferanse 2014/Kunst og kollektiv identitet 2014-02-06 - 2014-02-06 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Kjøtt på Kurant. 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Første presentasjon. 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunsthistorisk aktualitet?. Billedkunst 2014 (2). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Eksistensens betydning. Billedkunst 2014 (5). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. I found, I found. (data) 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Jeg fant, jeg fant. (data) 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Kommet for å bli. Se Kunst Magasin 2014 (2). ISSN 1893-9791.

 • Stien, Hanne Hammer. Maleriets rom. Billedkunst 2014 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Begrep og verktøy. Billedkunst 2014 (6). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Anmeldelse av: Anne Eriksen, Mia Göran og Ragnhild Evang Reinton (red.): Tingenes tilsynekomster. Kulturproduksjon, materialitet og estetikk. Heimen - Lokal og regional historie 2014; Volum 51 (3). ISSN 0017-9841.s 279 - 282.

 • Stien, Hanne Hammer. Vet ikke hva som skjer med finduskunsten. 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. Åpningstale Yngve Henriksens utstilling "Nord". "Nord", en utstilling av Yngve Henriksen 2014-02-06 - 2014-02-06 2014.

 • Stien, Hanne Hammer. En tid for alt/Juohke ássi áigásis. 2013.s 10 - 17.

 • Stien, Hanne Hammer. Det uforståeliges betydning. Billedkunst 2013 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunststudentene i Tromsø flytter inn i Macks gamle lokaler: Bygger i bryggeri. 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Samisk kunstmuseum på bar bakke. Se Kunst Magasin 2013 (4). ISSN 1893-9791.s 4 - 5.

 • Stien, Hanne Hammer. John Savio: Fra Sápmi til Montmartre, og tilbake. Re-åpning av Saviomuseets Savioutstilling 2013-12-12 - 2013-12-12 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Åpent rom bak barrikadene. Billedkunst 2013 (6). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Signerer med kunstfestival. 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Tankevekkende kunstfest. 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Gjenkjennelig og urovekkende. Se Kunst Magasin 2013 (3). ISSN 1893-9791.s 10 - 11.

 • Stien, Hanne Hammer. Uformidlede historier. Billedkunst 2013 (5). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Brytningstid på 70 grader nord. 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Vit at jeg elsker deg. 2013 ISBN 978-82-90515-29-9.s 18 - 25.

 • Stien, Hanne Hammer. HFT 2013 - Nasjonal kunstfestival. Kunstfestival 2013-05-23 - 2013-05-26 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. Det historiske og nåtidige Hammerfest. 2013.

 • Stien, Hanne Hammer. SARP og kunsthistoriens utfordringer. Billedkunst 2013 (1). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Sterke rystelser. Billedkunst 2013 (1). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Et sprang inn i fremtiden. Billedkunst 2012 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Vilje til å lytte. Se kunst i Nord-Norge Skinnblad 2012 (4). ISSN 1891-697X.

 • Stien, Hanne Hammer. Strålene nedenfra. Billedkunst 2012 (5). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Oppløsningstilstand. Billedkunst 2012 (6). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Hard maske, beseiret hav – fremstillinger av maskulinitet i Kåre Kivijärvis trålerbilder fra 1960-tallet. Fiskerihistoriekonferanse 2012-09-19 - 2012-09-21 2012.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografi og materialitet. Ph.d-kurset Materiality and Historicity 2012-01-25 - 2012-01-27 2012.

 • Stien, Hanne Hammer. Summen av det vi har. Se kunst i Nord-Norge Skinnblad 2012 (1). ISSN 1891-697X.s 4 - 5.

 • Stien, Hanne Hammer. Et friminutt fra den menneskelige tilstand. Billedkunst 2012 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Ingen spill av melk. Billedkunst 2012 (2). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Sanselig minimalisme. Billedkunst 2012 (1). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Sissel Fredriksen. 2012.

 • Stien, Hanne Hammer. Isolasjon og stillstand - formale grep i Kåre Kivijäervis verk. Kåre Kivijärvi - verk og virkning 2011-03-23 - 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Reflections on desire, writing and museum photography. Møte i forskningsnettverket Visions of the Past: Images as Historical Sources and the History of Art History/ When is history? Re-enactment, Anachronisms, and the (Embodied) Afterlife of Aesthetic Practices (!) 2011-10-12 - 2011-10-14 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Isolasjon og stillstand - formale grep i Kåre Kivijärvis arbeider. Kåre Kivijärvi - verk og virkning 2011-03-23 - 2011-03-23 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Når blikket utenfra møter stedet, og stedet møter blikket utenfra. Se kunst i Nord-Norge Skinnblad 2011 (4). ISSN 1891-697X.s 6 - 7.

 • Stien, Hanne Hammer. Et hav av materialer. Billedkunst 2011 (6). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Festival for en ny tid. Billedkunst 2011 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Det handler om å se. Billedkunst 2011 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Charis Gullickson i Kuratoren. Billedkunst 2011 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Lyssabler til begjær. Billedkunst 2011 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunstner, kven og outsider. 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Mellom blomstrar og born. 2011 ISBN 978-82-93033-06-6.s 104 - 105.

 • Stien, Hanne Hammer. Jenny-Marie Johnsen. 2011 ISBN 978-82-91834-47-4.s 100 - 101.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvi. 2011 ISBN 978-82-91834-47-4.s 58 - 59.

 • Stien, Hanne Hammer. Anmeldelse av : Bjørnar Olsen: In defense of things. Archaeology and the ontology of objects. Nordisk Museologi 2011 (1). ISSN 1103-8152.s 147 - 151.

 • Stien, Hanne Hammer. "Iceploitation" Ein Norwegisches Archivprojekt such nach dem Freundlichen und Nahbaren der arktischen Kultur. Springerin 2011 (4). ISSN 1029-1830.s 50 - 53.

 • Stien, Hanne Hammer. Vår tankes ubevegelighet ovenfor tingene -fenomenologisk inspirert tenkning i dag. Phd-seminar, ISL-instituttet, HSL-fakultetet UiTø 2011-01-14 - 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Til å ta på, og føle. Billedkunst 2011 (1). ISSN 0908-0465.

 • Stien, Hanne Hammer. Forskning som estetikk. Billedkunst 2011 (1). ISSN 0908-0465.

 • Stien, Hanne Hammer. Fastfrosset og bevegelig. Billedkunst 2011 (2). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Moderator: Dialog om samisk kunst. Dialog om samisk kunst, paneldiskusjon, Samisk uke 2011 2011-02-01 - 2011.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografi som makt og kritikk. Ottar 2010; Volum 4 (282). ISSN 0030-6703.s 3 - 8.

 • Stien, Hanne Hammer. Blikk på kjønn - fotografi som dokument og medium i kulturhistoriske museer. Møte i nettverk for kvinnehistorie 2010-01-28 - 2010.

 • Stien, Hanne Hammer. Blogg på forskning.no: Forskningsformilding - hva er det?. Blogg 2010-05-06 - 2010.

 • Stien, Hanne Hammer. I morgen vil jeg få en déjá vu. Billedkunst 2010 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Fornuft og følelse. Billedkunst 2010 (2). ISSN 0908-0465.

 • Stien, Hanne Hammer. I løse luften. Billedkunst 2010 (2). ISSN 0908-0465.

 • Stien, Hanne Hammer. Er alt arkitektur?. Billedkunst 2010 (4). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Sammenhengende forskjell. Billedkunst 2010 (4). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Balansekunst. Billedkunst 2010 (5). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Våren er ikke grønn. Billedkunst 2010 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Innledning. Ottar 2010; Volum 4 (282). ISSN 0030-6703.s 2 - .

 • Stien, Hanne Hammer; Brantenberg, Odd t. John Savio - BOAZU. Sommerutstilling 2009-06-28 - 2009-09-20 2009.

 • Stien, Hanne Hammer; Hellden, Ingrid. Lihkadaeme/Bevegelse. Utstilling i forbindelse med Samisk uke 2009 2009-02-02 - 2009-02-08 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Samisk kunstfestival tøyer kunstbegrepet. Billedkunst 2009 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Museum uten vegger. Billedkunst 2009 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. I øyeblikket - intervju med Aslaug Juliussen. Billedkunst 2009 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Urovekkende dragsug. Billedkunst 2009 (1). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Farlig bevegelse?. Billedkunst 2009 (3). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografiske undersøkelser. Billedkunst 2009 (4). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Så fjernt det nære. Billedkunst 2009 (5). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Havet, stedet og europeiske forbindelser. Billedkunst 2009 (6). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Photographs as performative sources in the cultural history museum - A discussion of the use of photographic images in the exhibition The Russian Current. Phd-kurs "The Aesthetics of Nature and Heritage in Museums" 2009-10-12 - 2009-10-13 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. The Subpage of the Archive - Potentials in the Archive. Phd-kurs "Diskurs og arkiv" 2009-01-26 - 2009-01-28 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Photographs as performative sources in the cultural history museum - A discussion of the use of photographic images in the exhibition The Russian Current. Nettverksmøte Visions of the Past: Images as Historical Sources and the History of Art History 2009-09-04 - 2009-09-07 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Photographic Performances – Gendering cultural history in the museum. 7th European Feminist Reserch Conferance - Genderes Cultures at the Crossroad of Imagination, Knowledge and Politics 2009-06-04 - 2009-06-07 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Det fotografiske arkiv - potensial i museene. Foredrag på Museologisk forskningsseminar 2009-02-26 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. KAISA KARIKOSKI HEGG OG ARVID SVEEN – ENDRINGER/ERINDRINGER. Åpningstale i forbindelse med utstillingen Endringer/erindringer av Arvid Sveen og Kaisa Karikoski Hegg 2009-10-08 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Petronella Oortmanns dukkehjem. Blogg på www.forskning.no 2009-09-29 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. John Savio - Fra Sápmi til Montmartre, og tilbake. Blogg på www.forskning.no 2009-05-23 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Det var i den tid da jeg gikk omkring og gråt i Roma. Blogg på www.forskning.no 2009-03-23 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Brudd og helhet - rikdommen i Kåre Kivijärvis fotografiske materiale. Foredrag i forbindelse med utstilling av Kåre Kivijärvis fotografier 2009-03-17 - 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvis fotografier - dokumenter fra samtiden, bilder utenfor tiden. Foredrag i forbindelse med utstillingen "Min verden er en annen" under Mørketidsfestivalen 2009 2009-11-13 - 2009-11-14 2009.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvi - mellom kulturhistorisk- og kunstnerisk fotografi. I forbindelse med utstilling av Kåre Kivijärvis fotografier 2008-08-05 - 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Lukten av harskt fett og følelsen av sorg. Billedkunst 2008 (7). ISSN 1501-4460.

 • Stien, Hanne Hammer. Kunnskapsproduksjon i museer knyttet til kjønn, fotografi og fotografiske praksiser – en analyse av tre fotografiske museumsprosjekter. Kjønnforsning NÅ 2008 2008-11-10 - 2008-11-11 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Performing gender - A Study of Photographic Museum Projects. Phd-kurs “Postcolonial feminist theories and analytical approaches” 2008-09-30 - 2008-10-02 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Performing Gender - Photography, Museums and Gender. Nettverksmøte Vision of the Past: Images as Historical Sources and the History of Art History 2008-09-11 - 2008-09-14 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Innlegg til tittelen En stol - mange historier. Museologisk salong i Cafe Cora 2008-04-24 - 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvi - Fotojournalist og kunstner med mytisk fortegn. Senioruniversitetet i Tromsø 2008-02-13 - 2008.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvi - Fotojournalist og kunstner med mytisk fortegn. Nordic Light International Festival of Photography 2007-08-24 - 2007-09-01 2007.

 • Stien, Hanne Hammer. Design over alt. Utstillings og formidlingsprosjekt knyttet til Den kulturelle skolesekken 2007-08-15 - 2008-05-30 2007.

 • Stien, Hanne Hammer. Forunderlig videokunst. Utstillings og formildingsprosjekt tilknyttet Den kulturelle skolesekken 2007-08-15 - 2008-05-30 2007.

 • Stien, Hanne Hammer. Kåre Kivijärvi - Fotojournalist og kunstner med mytisk fortegn. Avsluttende seminar for forskningsprosjektet "Kvener og skogfinner i fortid og nåtid" 2007-11-22 - 2007-11-23 2007.

 • Stien, Hanne Hammer. Forbindelser tilbake til min oldemor. Innledning i katalogen til utstillingen Forbindelser 2007-05-06 - 2007-05-30 2007.

 • Stien, Hanne Hammer; Stenvold, heidi. Finnmark 1905-2005 - et stykke norgeshistorie. Veiledningshefte for lærere og formidlere 2005-01-01 - 2005.

 • Reinhardt, Claudia; Stien, Hanne Hammer. Killing me softly/Todesarten. Kunstutstilling 2005-01-05 - 2005-01-12 2005.

 • Stien, Hanne Hammer; Stenvold, heidi. Finnmark 1905-2005 - et stykke norgeshistorie. Vandreutstilling 2005-01-01 - 2005-12-30 2005.

 • Stien, Hanne Hammer; Stenvold, heidi; Torgersrud, Morten. Kirkenes Rovaniemi Murmansk. Utstilling og formidlingsprosjekt gjennom Den kulturelle skolesekken 2005-04-05 - 2005-04-30 2005.

 • Stien, Hanne Hammer. "How far can I withdraw?". Artikkel i katalogen til utstillingen Human, fucking human Liaf 04 2004-06-01 - 2004-08-30 2004.

 • Stien, Hanne Hammer. Fotografier av Kåre Kivijärvi - formale grep, underliggjøring og en sivilisasjonskritisk holdning. 2004.

 • Stien, Hanne Hammer. Det mytiske aspektet ved resepsjonen av Kåre Kivijärvis verk. Gender Perspectives in Nordic Art History 2003-11-30 - 2003-11-30 2003.