Arbeider i CRIStin


 • Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Martinsen, Randi; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit. Finding the way forward : the lived experience of people with stroke after participation in a complex psychosocial intervention. (fulltekst) Qualitative Health Research 2019; Volum 29 (12). ISSN 1049-7323.s 1711 - 1724.s doi: 10.1177/1049732319833366.

 • Evju, Anne Svelstad; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten/brukeren i kommunehelsetjenesten. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 106 - 123.

 • Evju, Anne Svelstad; Lorentsen, Anne-Berit. Helsesøsters helsefremmende og forebyggende arbeid med innvandrerbarn og deres familier. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 157 - 176.

 • Wangberg, Silje C; Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm. Helsefremmende allmenndannelse ("Health literacy")- en viktig ressurs. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-48949-3.s 33 - 54.

 • Evju, Anne Svelstad; Klette, Gøril Salomonsen; Kasen, Anne; Bondas, Terese. Vi går inn i det private rommet til pasienten : Sykepleieres erfaring med helsefremmende arbeid i somatiske polikliniske. (fulltekst) Nordisk tidsskrift for helseforskning 2014; Volum 10 (1). ISSN 1504-3614.s 70 - 82.

 • Evju, Anne Svelstad. Brukermedvirkning, likeverd og forutsigbarhet for den eldre pasienten. Geriatrisk sykepleie 2019; Volum 2019 (2). ISSN 1891-1889.s 4 - 5.

 • Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Bronken, Berit Arnesveen; Evju, Anne Svelstad; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit. Helsepersonells erfaringer med å gjennomføre psykososial støtte til personer med hjerneslag. Innlandets forskningskonferanse 2019-09-26 - 2019-09-26 2019.

 • Mangset, Margrete; Kitzmüller, Gabriele; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Martinsen, Randi; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit. The influence of the assessment interviews on the control group participants in a complex psychosocial intervention study after stroke. Nordic Congress on Cerebrovascular Diseases (Nordic Stroke 2019) 2019-08-21 - 2019-08-23 2019.

 • Martinsen, Randi; Kirkevold, Marit; Mangset, Margrete; Kitzmüller, Gabriele; Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Evju, Anne Svelstad; Kvigne, Kari Johanne. Nurses’ and occupational therapists’ experiences of their roles in supporting stroke survivors during rehabilitation. Eurostroke 2018 2018-04-11 - 2018-08-13 2018.

 • Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna. Villmarksmedisin i sykepleie En studie om sykepleiestudenters erfaringer om Villmarksmedsin som pedagogisk tilnærming. Læring for livet - i praksis og akademia. NSFs utdanning- og forskningskonferanse 2018-10-18 - 2018-10-19 2018.

 • Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lene; Martinsen, Randi; Bronken, Berit Arnesveen; Kvigne, Kari Johanne; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit. To find oneself - The lived experience of persons with stroke after participation in a complex psychosocial intervention. European Stroke Conference 2018-04-11 - 2018-04-13 2018.

 • Nymo, Randi; Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm; Lindgren, Sari Johanna; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Nursing knowledge in action. 4th International Indigenous Voices in Social Work Conference 2017-06-11 - 2017-06-14 2017.

 • Evju, Anne Svelstad; Lindgren, Sari Johanna; Tingvoll, Wivi-Ann. Fysisk aktivitet hos eldre. Fremover 2017.

 • Evju, Anne Svelstad; Høgbakk, Mona Lahm. Læreplan SYP-2202 Villmarksmedisin. 2017.

 • Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Angel, Sanne; Aadal, Lena; Kvigne, Kari Johanne; Bronken, Berit Arnesveen; Martinsen, Randi; Bragstad, Line Kildal; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit. Promoting psychosocial well-being following stroke: Stroke patients' experiences of participating in a complex psychosocial intervention. Nordic Stroke 2017 - 19th Nordic Congress on Cerebrovascular Disease 2017-08-23 - 2017-08-25 2017.

 • Martinsen, Randi; Kitzmüller, Gabriele; Mangset, Margrete; Evju, Anne Svelstad; Bronken, Berit Arnesveen; Bragstad, Line Kildal; Kvigne, Kari; Hjelle, Ellen Gabrielsen; Sveen, Unni; Kirkevold, Marit. Promoting psychosocial wellbeing following stroke: Nurses' and occupational therapists' experiences of delivering an individualized dialogue-based intervention to support stroke survivors the first six months following stroke. Nordic Stroke 2017 2017-08-22 - 2017-08-25 2017.

 • Lindgren, Sari Johanna; Evju, Anne Svelstad. Hvorfor svikter ernæringsoppfølgingen?. Geriatrisk sykepleie 2017 (01). ISSN 1891-1889.s 26 - 29.

 • Evju, Anne Svelstad; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten i kommunehelsetjenesten [poster]. Forskning for praksis - praksis for forskning 2016-05-30 - 2016-05-31 2016.

 • Evju, Anne Svelstad; Lindgren, Sari; Tingvoll, Wivi-Ann. Avisinnlegg; Økt fokus på underernæring hos eldre. 2016.

 • Kitzmüller, Gabriele; Evju, Anne Svelstad. Fagdag om hjerneslag. Fagdag om hjerneslag 2016-12-09 - 2016-12-09 2016.

 • Pedersen, Karin Ravn; Lindgren, Sari; Evju, Anne Svelstad; Tingvoll, Wivi-Ann. Fagdag Eldre og ernæring. Fagdag Eldre og ernæring i regi av NSF lokale faggruppe geriatri og demens 2016-11-22 - 2016-11-22 2016.

 • Evju, Anne Svelstad; Pedersen, Karin Ravn; Tingvoll, Wivi-Ann. Sykepleiernes møte med rehabiliteringspasienten i kommunehelsetjenesten. NSFs fag og forskningskonferanse 2016-06-30 - 2016-07-01 2016.

 • Klette, Gøril Salomonsen; Evju, Anne Svelstad; Bondas, Terese; Kasén, Anne. Helsefremmende pleie krever tid og kunnskap. Tidsskriftet sykepleien 2014. ISSN 0806-7511.s 68 - 70.

 • Klette, Gøril Salomonsen; Evju, Anne Svelstad; Kasén, Anne; Bondas, Terese. Helsefremmende pleie krever tid og kunskap. Tidsskriftet sykepleien 2014 (2). ISSN 0806-7511.

 • Lischner, Benjamin; Evju, Anne Svelstad; Evju, Sverre Håkon. Using Wilderness Medical Training as a Recruitment Tool and Competence Enhancer for Nursing Students at a Rural Nursing College in Arctic Scandinavia. Wilderness & environmental medicine (Print) 2013. ISSN 1080-6032.s 475 - 476.s doi: 10.1016/j.wem.2013.07.006.

 • Lischner, Benjamin; Evju, Anne Svelstad; Finsnes, Katrine Damgård; Iversen, Monica; Evju, Sverre Håkon. Villmarksmedisinsk kompetanse trengs også i Norge. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013; Volum 133 (19). ISSN 0029-2001.s 2033 - 2034.s doi: 10.4045/tidsskr.13.0645.

 • Member of research group