13923540_10157215023145058_1291235498171094078_o.jpg

Flag icon Flag icon

Marthe Schille-Rognmo

Buohccidikšu ja joatkkaoahppu, Áhkanjárga
Arbeider i CRIStin


  • Schille-Rognmo, Marthe. Ungdata: mellom objektivt kartleggingsverktøy og produsent av medikaliserte helsebilder. Ungdataforum 2018 2018-04-23 - 2018-04-24 2018.

  • Schille-Rognmo, Marthe. Uforløst om samtidsdiagnose. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2018; Volum 55 (12). ISSN 0332-6470.s 1162 - 1163.

  • Schille-Rognmo, Marthe; Wackers, Ger. Check here if you are mad, bad or sad: dlTC-surveys and their consequences.. EASST2018 CONFERENCE- Meetings – Making Science, Technology and Society together 2018-07-25 - 2018-07-28 2018.

  • Schille-Rognmo, Marthe. Generasjonsdiagnosen: hvor sann er sannheten om de deprimerte tenåringsjentene?. Rusfag : artikkelsamling fra Regionale kompetansesentre rus 2018; Volum 18 (1). ISSN 1891-2249.s 30 - 33.

  • Schille-Rognmo, Marthe. UNGDATA, mental health and gender differences.. Helsesosiologikonferansen 2017 2017-04-19 - 2017-04-20 2017.

  • Schille-Rognmo, Marthe. Ungdata, mental health and gender differences. A study of gendered mental health re-enactments in Ungdata’s dLTC youth surveys. 2017.

  • Schille-Rognmo, Marthe. Generasjonsdiagnosen: hvor sann er sannheten om de deprimerte tenåringsjentene?. Forebygging.no 2017. ISSN 2535-4000.

  • Schille-Rognmo, Marthe. Erfaringer med Canvas:en presentasjon av gledene og frustrasjonene til en helt vanlig fagansatt. Fagseminar: Fra Fronter til Canvas 2017-12-14 - 2017-12-14 2017.

  • Schille-Rognmo, Marthe. Læreplan Ferdighetslaboratoriet 2017. 2017.