Arbeider i CRIStin


 • Aasheim, Merete; Drugli, May Britt; Reedtz, Charlotte; Handegård, Bjørn Helge; Martinussen, Monica. Change in teacher–student relationships and parent involvement after implementation of the Incredible Years Teacher Classroom Management programme in a regular Norwegian school setting. (data) British Educational Research Journal 2018; Volum 44 (6). ISSN 0141-1926.s 1064 - 1083.s doi: 10.1002/berj.3479.

 • Aasheim, Merete; Patras, Joshua; Eng, Helene; Natvig, Henrik. Kunnskapsoppsummering og klassifisering av tiltaket: PALS – Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling (2.utg.). (fulltekst) Ungsinn. Tidsskrift for virksomme tiltak for barn og unge 2018; Volum 2 (1). ISSN 2464-2142.s 1 - 25.s doi: ungsinn.no.

 • Aasheim, Merete; Reedtz, Charlotte; Handegård, Bjørn Helge; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore. Evaluation of the Incredible Years Teacher Classroom Management Program in a Regular Norwegian School Setting. Scandinavian Journal of Educational Research 2018. ISSN 0031-3831.s 1 - 14.s doi: 10.1080/00313831.2018.1466357.

 • Kirkhaug, Bente; Drugli, May Britt; Handegård, Bjørn Helge; Lydersen, Stian; Aasheim, Merete; Fossum, Sturla. Does the Incredible Years Teacher Classroom Management Training programme have positive effects for young children exhibiting severe externalizing problems in school?: A quasi-experimental pre-post study.. BMC Psychiatry 2016; Volum 16 (362). ISSN 1471-244X.s doi: 10.1186/s12888-016-1077-1.

 • Løndal, Oddbjørn; Aasheim, Merete. De Utrolige Årenes Skole og barnehageprogram. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 9788205491854.s 141 - 160.

 • Aasheim, Merete; Kirkhaug, Bente; Handegård, Bjørn Helge; Reedtz, Charlotte; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Lydersen, Stian; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore. Evaluering av De Utrolige Årenes skole- og barnehageprogram i Norge - endring i atferd hos barn i alderen 3-8 år. Barn & Unge kongressen 2018 2018-04-23 - 2018-04-25 2018.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri; Aasheim, Merete. Er DUÅ og PALS en trussel mot demokratiet?. (data) barnehage.no 2018.

 • Løndal, Oddbjørn; Brunborg, Bjørn; Gammelsæther, Siri; Aasheim, Merete. Det handler ikke bare om ro i klasserommet. (data) Dagsavisen - Nye Meninger 2018.

 • Aasheim, Merete; Evertsen, Janne. Hvordan forebygge utvikling av problematferd og styrke sosiale- og emosjonelle ferdigheter hos barn?. Fagdag barnehage 2018-10-04 - 2018-10-04 2018.

 • Aasheim, Merete. Hvordan forebygge utvikling av problematferd og styrke sosiale ferdigheter hos barn?. Fagdag barnehage 2018-10-26 - 2018-10-26 2018.

 • Aasheim, Merete. Hvordan forebygge utvikling av atferdsvansker hos barn?. Fagdag barnehage 2018-01-10 - 2018-01-10 2018.

 • Aasheim, Merete; Seabra-Santos, Maria Joao; Fossum, Sturla; Gaspar, Maria Filomena; Handegård, Bjørn-Helge; Major, Sofia O; Drugli, May Britt; Azevedo, Andreia F.; Patras, Joshua; Homem, Tatiana C.; Klest, Sihu; Pimentel, Mariana; Baptista, Elsa; Vale, Vera; Løndal, Oddbjørn. Effects of the Incredible Years Teacher Classroom Management program (IY-TCM) in disadvantaged and universal settings: Change in children’s problem behavior and social skills. EUSPR 2018 2018-10-24 - 2018-10-26 2018.

 • Aasheim, Merete. Evaluation of the IY-TCM program when implemented as a universal preventive intervention in regular kindergarten and school settings in Norway: Change in children and teacher behavior. EIY Network meeting 2018-11-14 - 2018-11-15 2018.

 • Løndal, Oddbjørn; Aasheim, Merete. Evaluation of the IY-TCM program in regular school settings in Norway: Change in student’s behavior. Incredible Years Mentor Meeting 2018-09-19 - 2018-09-21 2018.

 • Aasheim, Merete. Evaluation of the IY-TCM program in regular kindergarten and school settings in Norway: Change in children’s behavior. Åpen internasjonal dagskonferanse i regi av PINN-prosjektet, Erasmus+ 2018-05-24 - 2018-05-24 2018.

 • Aasheim, Merete; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Handegård, Bjørn Helge; Kirkhaug, Bente; Lydersen, Stian; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore; Reedtz, Charlotte. The Incredible Years Teacher Classroom Management Program in Norway: Effects of a universal preventive effort in regular school- and kindergarten settings. Society for Prevention Research (SPR) 25th Annual Meeting 2017-05-29 - 2017-06-02 2017.

 • Aasheim, Merete; Drugli, May Britt; Fossum, Sturla; Handegård, Bjørn Helge; Kirkhaug, Bente; Lydersen, Stian; Martinussen, Monica; Mørch, Willy-Tore; Reedtz, Charlotte. Evaluering av De Utrolige Årenes (DUÅ)Skole- og barnehageprogram i Norge: Endring i atferd hos elever 6-8 år i skolen og hos barn 3-6 år i barnehagen. Felles fagdag oppvekst Verdal kommune Tema: Barn og unges psykiske helse 2017-03-15 - 2017-03-15 2017.

 • Aasheim, Merete; Handegård, Bjørn Helge; Klest, Sihu; Martinussen, Monica; Reedtz, Charlotte. Evaluation of The Incredible Years Teacher Classroom Management program in a Norwegian school setting: Changes in children's behavior - preliminary results. European Research Network About Parents in Education, ERNAPE-ARCTIC 2015 2015-08-26 - 2015-08-28 2015.

 • Aasheim, Merete; Løndal, Oddbjørn. Evalueringsstudien, De Utrolige Årenes Skole- og barnehageprogram, foreløpige funn elevdata. DUÅ Fagdag 2015-05-20 - 2015-05-20 2015.

 • Aasheim, Merete. Forskningstorget 2015, Barn og ungdom, mat og matkultur. Forskningstorget 2015 2015-09-25 - 2015-09-26 2015.

 • Member of research group
  Relaterte lenker