Arbeider i CRIStin


  • Tveito, Aase. Sparebankens gavefond: Kunnskapsrente på regional kapital. 2009.s 8 - 8.