kks__1.JPG

Flag icon Flag icon

Smørvik, Kjersti Karijord

Førsteamanuensis
Gávpeallaskuvla UiT Hárstták
Arbeider i CRIStin


 • Vespestad, May Kristin; Smørvik, Kjersti Karijord. Co-creation as a tool to overcome cross-cultural differences in educational experiences.. Journal of Hospitality and Tourism Education 2019. ISSN 1096-3758.

 • Smørvik, Kjersti Karijord. Hurtigruteturistenes naturopplevelse: Et kollektivt blikk på omgivelsene. (fulltekst) Norsk sosiologisk tidsskrift 2018; Volum 2 (2). ISSN 2535-2512.s 127 - 144.s doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-02-02.

 • Smørvik, Kjersti Karijord; Vespestad, May Kristin. Co-creation experiences: A new practice in higher education?. 5th ICRTEL 2019 - International Conference on Research in Teaching, Education & Learning 2019-05-01 - 2019-05-02 2019.

 • Smørvik, Kjersti Karijord. Exchange possibilities: UiT The Arctic University of Norway, School of Business and Economics. Information meeting - mobility and exchange possibilities 2018-10-24 - 2018.

 • Smørvik, Kjersti Karijord. Turisters opplevelsesskaping: Om opplevelseskonseptet. Forprosjekt: Opplevelsessenter på Lapphaugen 2018-05-31 - 2018.

 • Smørvik, Kjersti Karijord. Fra sentrumsdød til sentrumsglød: Om by- og destinasjonsutvikling. Jubileumsfrokost og næringslivsmøte 2018-10-26 - 2018.

 • Vespestad, May Kristin; Smørvik, Kjersti Karijord. Co-creation as a tool to overcome cross-cultural differences in educational experiences?. The 2nd Lisbon International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH) 2018-05-21 - 2018-05-22 2018.

 • Smørvik, Kjersti Karijord; Vespestad, May Kristin. Co-creating cross-boarder learning experiences. (fulltekst) Lumen 2017; Volum 2. ISSN 2343-2837.

 • Smørvik, Kjersti Karijord. Markedsføring av tjenester med Hurtigruten som case. Cappelen Damm Akademisk 2016 ISBN 978-82-02-48812-3.s 265 - 275.

 • Smørvik, Kjersti Karijord. Opplevelsesskaping i dynamiske opplevelsesrom: En studie av turisters opplevelser på Hurtigruten. 2014.

 • Smørvik, Kjersti Karijord. Hvordan bruke en fenomenologisk tilnærming for å få innsikt i turisters valg i forhold til deltakelse i naturbaserte opplevelser. 2013.