Hilde Pettersen Suhr
Photo: Sunniva C.D. Werkland

Flag icon Flag icon

Suhr, Hilde Pettersen

Universitetslektor
Lærerut. og pedagogikk campus Alta
Arbeider i CRIStin


  • Suhr, Hilde Pettersen. Hvordan bidrar Handlings- og refleksjonsmodellen til reproduksjon av barnehagens tradisjoner?. Fagbokforlaget 2014 ISBN 978-82-450-1392-4.s 125 - 141.

  • Suhr, Hilde Pettersen. Murmansk Arctic State University - Veiledning og Yrkesfaglig veiledning. Murmansk Arctic State University - 2017-05-01 - 2017-05-05 2017.

  • Suhr, Hilde Pettersen. Førskolelærers oppfatning av egen veiledningskompetanse. 2012.

  • Member of research group