Portrett-Eilif-Nilssen
Photo: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Nilssen, Eilif J.

Dearvvašvuođadiehtaga fakultehta
Arbeider i CRIStin


  • Vorren, Karl-Dag; Jensen, Christin AH; Nilssen, Eilif J.. Climate changes during the last c. 7500 years as recorded by the degree of peat humification in the Lofoten region, Norway. Boreas 2012; Volum 41 (1). ISSN 0300-9483.s 13 - 30.s doi: 10.1111/j.1502-3885.2011.00220.x.

  • Nilssen, Eilif Jakob. Klima- og vegetasjonshistoriske undersøkelser i Lofoten. 1983.

  • Johansen, Bernt; Nilssen, Eilif Jakob. Gråoreskog i Finnmark - vegetasjon, flora og verneverdige områder. 1983.