Grete Overvåg
Photo: Bjørn-Kåre Iversen

Flag icon Flag icon

Overvåg, Grete

Hovedbibliotekar
Luonddu- ja dearvvašvuođagirjerájus
Arbeider i CRIStin


  • Igesund, Unni; Rasmussen, Guri; Overvåg, Grete; Rekvig, Ole Petter. Kartlegging av prosedyrer for oppdekking av instrumentbord ved kirurgiske inngrep. Sykepleien Forskning 2019. ISSN 1890-2936.s doi: https://doi.org/10.4220/Sykepleienf.2019.78413.