Arbeider i CRIStin


  • Moe, Trude Haugseth; Aure, Marit. Familien er patriarkatets siste skanse. 2019.

  • Nylund, Anna; Moe, Trude Haugseth. Mekling erstatter mange rettssaker, men brukes ofte feil. 2018.

  • Moe, Trude Haugseth; Frostad, Magne. Professor i pirateri. (data) 2016.