Magnus Lyngra.PNG
Photo: Jon Terje Hellgren Hansen

Flag icon Flag icon

Magnus Lyngra

Førstekonsulent
Servodatdiehtaga instituhtta


Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og LærerutdanningStudy counsellor for:

Statsvitenskap - nettbasert førstesemesterstudium
Visual Anthropology - master
Statsvitenskap - bachelor
Statsvitenskap - master