Nina Borch Johansen
Photo: Torje Jenssen

Flag icon Flag icon

Nina Borch Johansen

Førstekonsulent
Oahpaheaddjeoah. ja pedagog.
Study counsellor for:

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn - master
Grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn - master