Study counsellor for:

Idrett - bachelor
Arktisk friluftsliv og naturguiding - bachelor
Idrett - årsstudium
Idrettsvitenskap - master
Idrett - bachelor
Idrett - årsstudium
Arctic Nature Guide - one year programme
Arktisk friluftsliv - årsstudium