Flag icon Flag icon

Persen, Geir

Ekonomiija- ja sisaoastinjuogus