portrett-arild.jpg

Flag icon Flag icon

Røkenes, Arild

Dosent
Mátkkoštanealáhusa ja davvi oahpuid instituhtta
Arbeider i CRIStin


 • Røkenes, Arild; Mathisen, Line. Roles of Adventure Guides in Balancing Perceptions of Risk and Safety. CABI Publishing 2017 ISBN 9781780648620.s 19 - 27.

 • Rantala, Outi; Røkenes, Arild; Valkonen, Jarno. Is adventure tourism a coherent concept? A review of research approaches on adventure tourism. Annals of Leisure Research 2016; Volum 21 (5). ISSN 1174-5398.s 539 - 552.s doi: 10.1080/11745398.2016.1250647.

 • Røkenes, Arild; Schumann, Scott; Rose, Jeff. The art of guiding in nature-based adventure tourism – How guides can create client value and positive experiences on mountain bike and backcountry ski tours. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2015; Volum 15. ISSN 1502-2250.s 62 - 82.s doi: 10.1080/15022250.2015.1061733.

 • Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. The arctic nature guide program at 78° north. Venture Publishing 2015 ISBN 978-1-939476-04-3.s 141 - 147.

 • Røkenes, Arild; Prebensen, Nina Katrine. The Nature and Antecedents of Fair Price Perception in Tourist Experiences. Advances in Hospitality And Leisure 2012; Volum 8. ISSN 1745-3542.s 127 - 147.s doi: 10.1108/S1745-3542(2012)0000008011.

 • Røkenes, Arild. Price differences at European Restaurants and Possible Implications for Tourism. (omtale) Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 2007; Volum 7 (2). ISSN 1502-2250.s 81 - 103.

 • Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. Risikostyring og HMS i naturbasert reiseliv-en håndbok https://doi.org/10.7557/sr.2019.1. (data) 2019.

 • Røkenes, Arild. Risikostyring i naturbasert reiseliv. Klyngesamling Arena lønnsomme vinteropplevelser 2018-04-09 - 2018-04-10 2018.

 • Holm, Espen; Røkenes, Arild. Podcast:Reis og ryk: Arild Røkenes, Sikkerhetsutfordringer i reiselivet. 2018.

 • Røkenes, Arild. Kan våre kandidater bidra til en bærekraftig forskjell?. Rektors reiselivsseminar 2018-11-05 - 2018-11-06 2018.

 • Røkenes, Arild. Risk management and risk behavior. Seminar at Kemten University 2018-11-29 - 2018-11-29 2018.

 • Røkenes, Arild. Negotiate and cooperate with Norwegian business partners. Gjesteforelesning Bachelor Machine Engineer Program 2018-11-29 - 2018-11-29 2018.

 • Røkenes, Arild. Negotiate and cooperate with Norwegian business partners. Foredrag Master Økonomi 2018-11-28 - 2018-11-28 2018.

 • Røkenes, Arild. Bærekraftig turisme - utfordringer og muligheter i Finnmark. Finnmarkseiendommen - styreseminar 2018-11-22 - 2018-11-23 2018.

 • Røkenes, Arild. Risk management - an element in a national quality system. 27th Nordic Symposium on Tourism and Hospitality Research 2018-09-24 - 2018-09-26 2018.

 • Røkenes, Arild. Erfaringsbasert master i reiselivsledelse. NHO Reiselivskonferanse for Nord Norge 2018-09-19 - 2018-09-20 2018.

 • Røkenes, Arild. Om lavterkseltilbud i opplevelsesturisme https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19011117/11-01-2017#t=33m33s. 2017.

 • Røkenes, Arild; Nygård, Trygve. Winter Tourism Activities: Soft and Hard Adventures. reiselivskonferansen Snow 2017 2017-05-10 - 2017-05-11 2017.

 • Røkenes, Arild. Risikostyring i reiselivet. Klyngesamling Arena Lønnsomme vinteropplevelser 2017-03-26 - 2017-03-26 2017.

 • Røkenes, Arild. Balansere risiko og sikkerhet på guidede turer. Klyngesamling Arena Lønnsomme vinteropplevelser 2016-03-16 - 2016-03-17 2016.

 • Berglund, Børre; Røkenes, Arild. Hvordan priser vi produkter som bygger lønnsomme bedrifter?. Snow 16 2016-05-10 - 2016-05-11 2016.

 • Sook-Lee, Young; Røkenes, Arild. Arctic Tourism Competence. International Adventure Conference 2016-10-19 - 2016-10-21 2016.

 • Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. HUMAN FACTORS AND AVALANCHE DECISION MAKING IN A COMMERCIAL CONTEXT. International Adventure Conference 2016-10-19 - 2016-10-21 2016.

 • Røkenes, Arild; Mathisen, Line. Are safe experiences boring? Four narratives, Four categories. International Adventure Conference 2016-10-19 - 2016-10-21 2016.

 • Røkenes, Arild. Fremtiden er ansvarlig turisme. Er utdanning og forskning forberedt?. Friske Fraspark 2016-09-05 - 2016-09-07 2016.

 • Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. Human Factors and avalanche decision in a commercial context. International Snow Science Workshop 2016-10-03 - 2016-10-07 2016.

 • Røkenes, Arild. The combination of safety decisions and value creation in adventure tourism. The International Adventure conference 2015 2015-09-09 - 2015-09-11 2015.

 • Rolland, Carsten Gade; Røkenes, Arild; Andersen, Sigmund. Utdanning av naturguide. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Røkenes, Arild. Guidede turer innen naturbasert “adventure tourism” Hva mener gjestene er viktig og hvordan presterer guider på disse tjenestefunksjonene?. Nasjonal konferanse om kvalifisering og sertifisering av guider i Norge 2014-12-10 - 2014-12-11 2014.

 • Røkenes, Arild; Mathisen, Line. Client Importance versus guide performance in adventure nature based tourism. "014 International Adventure Conference 2014-10-24 - 2014.

 • Andersen, Sigmund; Rolland, Carsten Gade; Røkenes, Arild. Profesjonelle Naturguider. www.utemagasinet.no 2014; Volum Juni.s 30 - .

 • Røkenes, Arild; Scott, Schumann; Jeff, Rose. The art of Guiding in Nature Based Adventure Tourism ‐How to give customers adding value and great experiences. 22nd Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Reseach 2013-09-24 - 2013-09-27 2013.

 • Røkenes, Arild. Skredfare og risikovurderinger. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Røkenes, Arild. Med guide på topptur - gøy og sikkert. Reiseliv i Nord 2013 2013-09-18 - 2013-09-18 2013.

 • Røkenes, Arild. Naturopplevelser – er flott natur nok?. Bli en lokalvert 2013-10-15 - 2013-10-16 2013.

 • Røkenes, Arild; Rolland, Carsten Gade; Andersen, Sigmund. Bransjestandard for naturguider. Nasjonal utdanning for naturguider 2013-10-28 - 2013-10-28 2013.

 • Røkenes, Arild. Tverrkulturell kommunikasjon i vertskapsrollen. Kurs for Porsangerverter 2012-03-22 - 2012-03-22 2012.

 • Røkenes, Arild. Fair Price Perceptions in Tourist Experience. Ecotourism and Sustainable Tourism Conference 2012-09-17 - 2012-09-19 2012.

 • Røkenes, Arild. VRIs rolle i næringsrelatert innovasjon. Forutsetning for leveranser og nye muligheter etter LUEN 2012-02-21 - 2012-02-21 2012.

 • Røkenes, Arild. VRI som fødselshjelper for nye forskingsideer i regionene - erfaringer fra Finnmark. Regionale forskningsfonds årskonferanse 2011-03-22 - 2011-03-23 2011.

 • Røkenes, Arild. VRI Finnmark 2007-2011 og veien videre i regionalt innovasjonsarbeid. Innovasjonsseminar for tiltaksapparatet i Finnmark 2011-04-14 - 2011-04-15 2011.

 • Røkenes, Arild. Finnmarks behov for FOU kompetanse til forskning og utdanning. Møte i Forskernettverket i Finnmark 2011-11-14 - 2011-11-15 2011.

 • Røkenes, Arild. Rapportering – pliktløp eller verktøy for egen evaluering?. Nasjonalt prosjektledermøte VRI 2011-11-22 - 2011-11-22 2011.

 • Røkenes, Arild; Lindkvist, Knut Bjørn. Med saltfisk på menyen - fra en feltundersøkelse ac saltfisk i restauranter i Barcelona. 2009.

 • Røkenes, Arild. Hvordan møte kompetansebehovet i reiselivsnæringa?. Arena Nord - reiselivsdagene i Nord-Norge 2009-09-20 - 2009-09-20 2009.

 • Røkenes, Arild. Likheten mellom Altaelva og en Ferrari. Om å skape statusprodukter. Reiselivskonferansen i Finnmark 2006 2006-05-10 - 2006-05-11 2006.

 • Røkenes, Arild. Price differences at European restaurants and possible implications for tourism. 15th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research (omtale) 2006-10-19 - 2006-10-21 2006.

 • Rolland, Carsten Gade; Røkenes, Arild; Jakobsen, Per Kåre; Olsen, Tore. Skibyen Alta. 2005.

 • Røkenes, Arild. Er priser på nordiske spisesteder optimal i forhold til bransjens inntjening og et hinder for reiselivsutvikling? : skisse til forskningsprosjekt Is the price level in Norwegian restaurants a problem forthe industry, and a barrier for tourism development?. Nordic symposium in tourism and hospitality research (13) (omtale) 2004-11-06 - 2004-11-06 2004.

 • Feiring, Marte; Røkenes, Arild. DELTA-senteret : evaluering av et kompetansesenter innen tilgjengelighet og deltakelse for funksjonshemmede. 2000 (12) ISBN 82-7071-262-0. ISSN 0801-1699.

 • Røkenes, Arild; Eikeland, Sveinung; Jakobsen, Birgit; Malkova, Tamara; Riabova, Larissa. Murmansk Forest Sector. Situation report and Research problem. 1999 ISBN 82-7071-184-5.

 • Røkenes, Arild. Tilgjengelighet og deltakelse for funksjonshemmede. Evaluering av etablering og igangsettingsfasen ved DELTA-senteret. 1998 ISBN 82-7071-080-6.

 • Røkenes, Arild. Skoletilbud for folk med psykiske lidelser. Evaluering av prøveprosjektet "Skoleringen i Lofoten". 1998 ISBN 82-7071-109-8.

 • Røkenes, Arild. Local Management of Mountain and Forest Resources. Effects for the Environment. Society, environment and Sustainability. The Nordic Perspective 1997-08-25 - 1997-08-27 1997.

 • Lie, Ivar; Røkenes, Arild; Eikeland, Sveinung. Personretta lærervirkemidler i Nord-Norge. Evaluering av lærerdekning og stabilitet i 1993-1996. 1997.

 • Røkenes, Arild. Ordning for akademiske lærlinger. Mer kompetanse for næringslivet og ny giv for hjemkommunen. 1997.

 • Røkenes, Arild. Når bør rypejakta starte?. Finnmarken 1997. ISSN 0805-4681.

 • Røkenes, Arild; Hanssen, Ketil. Samordning av skole, barnehage og kulturfunksjoner. Et bedre tjenestetilbud eller økte utgifter. 1996.

 • Røkenes, Arild. Lokal Styring av utmarksressursene. Evaluering av et frikommuneforsøk I Kautokeino. 1996; Volum 1996 (133). ISSN 0801-1702.

 • Røkenes, Arild; Røvik, Kjell Arne; Almestad, Irene. Tidsspille eller forbedring. Innføring av målstyring og rutineforbedring ved sosialkontorene. 1995.

 • Røkenes, Arild. Hjelp til etablering av ny virksomhet. Evaluering av et prøveprosjekt i fem kommuner i Finnmark. 1994.

 • Røkenes, Arild. Nødvendig tilpasning eller tidstypisk trend? En studie av bemanningsreduksjoner i bankvesenet. 1993.

 • Member of research group