Arbeider i CRIStin


  • Cavanagh, Jorunn Pauline; Wolden, Runa; Heise, Philipp; Esaiassen, Eirin; Klingenberg, Claus; Aarag, Elizabeth. Antimicrobial susceptibility and body site distribution of community isolates of coagulase-negative staphylococci. Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS) 2016; Volum 124 (11). ISSN 0903-4641.s 973 - 978.s doi: 10.1111/apm.12591.

  • Wolden, Runa. Stand på forskingstorg under Utforsk UiT, Forskingsdagane 2019. Utforsk UiT 2019 2019-09-19 - 2019-09-19 2019.

  • Wolden, Runa; Pain, Maria; Karlsson, Roger; Karlsson, Anders; Fredheim, Elizabeth G. Aarag; Cavanagh, Jorunn Pauline. Hunting new targets to prevent infections - A novel approach to bacterial surface shaving. IBA annual meeting 2019-11-04 - 2019-11-05 2019.

  • Wolden, Runa; Pain, Maria; Karlsson, Roger; Karlsson, Anders; Fredheim, Elizabeth G. Aarag; Cavanagh, Jorunn Pauline. På jakt etter nye målsete for behandling av Staphylococcus haemolyticus-infeksjonar: Opp- regulering av sentrale virulens- og adhesjonsprotein hos S. haemolyticus ved kolonisering av humane keratinocyttar. Bioingeniørkongressen 2019-05-22 - 2019-05-24 2019.

  • Member of research group