Arbeider i CRIStin


  • Martnes, Mona. Fengsling av barn i spenningen mellom allmennprevensjon og barnets beste. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2015 (3). ISSN 1503-2965.s 239 - 261.